Invest NL

2,5 miljoen bestaande woningen sneller aangesloten krijgen op een duurzaam warmtenet

Van de 8 miljoen bestaande woningen in Nederland moeten er nog circa 7 miljoen van het gas af. Daarom worden op steeds meer plekken de mouwen opgestroopt om te komen tot duurzame warmtenet projecten. Ze komen voor in alle soorten en maten. Het gaat om grootschalige en kleinschalige warmtenet projecten die gekoppeld zijn aan duurzame warmtebronnen, variërend van restwarmte uit de industrie tot geothermie (warmte uit de bodem). Deze warmtenet projecten zijn samen goed voor het verduurzamen van zo’n 2 tot 2,5 miljoen bestaande woningen.

Praktische adviezen en handvatten behulpzaam voor succesvolle financiering en realisatie

Van de 8 miljoen bestaande woningen in Nederland moeten er nog circa 7 miljoen van het gas af. Daarom worden op steeds meer plekken de mouwen opgestroopt om te komen tot duurzame warmtenet projecten. Ze komen voor in alle soorten en maten. Het gaat om grootschalige en kleinschalige warmtenet projecten die gekoppeld zijn aan duurzame warmtebronnen, variërend van restwarmte uit de industrie tot geothermie (warmte uit de bodem). Deze warmtenet projecten zijn samen goed voor het verduurzamen van zo’n 2 tot 2,5 miljoen bestaande woningen.

De ervaring leert dat warmtenet projecten vaak niet gemakkelijk van de grond komen. Er is nog veel onduidelijkheid over welke buurten en wijken van het gas af gaan met behulp van een warmtenet en in welke volgorde. Maar ook de kosten van bronnen, aanleg en exploitatie zijn nog onvoldoende inzichtelijk. De kosten en financiering van warmtenet projecten zijn sterk afhankelijk van de vraagontwikkeling, maar er ontbreekt nog een gestandaardiseerde aanpak voor succesvolle financiering. Invest-NL werkt samen met initiatiefnemers en financiers om oplossingen te vinden voor knelpunten zoals onduidelijkheid over gasvrije buurten, kosten en de route tot financiering om zo concrete invulling te kunnen geven aan de warmtetransitie.

In de RES-regio ruimte Rotterdam-Den Haag werken we samen met ketenpartners aan het verbinden van de regionale en lokale plannen voor warmtenetten

Martijn Clarijs, Senior Business Consultant TNO

Warmtenetten als aanjager van overgang naar fossiel-vrije warmtevoorziening

Het financierbaar maken van de transitie naar een CO2-neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Het verwarmen van woningen en andere gebouwen met behulp van duurzame bronnen speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, regionale sturing, lokaal ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele warmteketen. Om deze warmtetransitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de energietransitie.

Warmtenetten sneller uitrollen; je gaat het pas zien als je het door hebt

De financieringsmarkt voor warmtenetten is relatief nieuw en vaak zijn de warmteoplossingen dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat opschaling en financiering lastig blijken. Beter inzicht krijgen in de complexiteit die samenhangt met het succesvol plannen en ontwerpen van een warmtenet is daarom van groot belang, zowel voor grote als kleinschalige warmtenetten.

De inzet van de WarmingUP Design Toolkit sluit hier goed op aan. Deze Toolkit wordt als samenwerkingsplatform ingezet voor de integrale uitdagingen van planning en ontwerp van warmtenetten. Enerzijds is dat de goede aansluiting van de lokale plannen voor warmte in buurten en wijken op regionale plannen met transport van warmte. Anderzijds is dat het afstemmen van de vraag naar warmte en levering vanuit verschillende bronnen. Bovendien spelen isolatie en renovatie in de woningen en opslag van warmte ook nog een rol! Om dat allemaal in balans te brengen, en te werken naar een integrale oplossing tegen de laagste nationale kosten is een forse uitdaging. De WarmingUP Design Toolkit is juist daar voor bedoeld, en TNO werkt met deze Toolkit samen met Invest-NL, Deltares, EBN, RES Rotterdam/Den Haag, Gasunie en Provincie Zuid-Holland in het project INTEGRAAL. De Toolkit wordt daar ingezet om de investeringen, zoals de infrastructurele kosten voor de aanleg van een warmtenet te verlagen, en de levering van warmte kosten-efficiënter te maken. Zo kunnen in zowel de planning- ontwerp-, als later de exploitatiefase van warmtenetten de financiële risico’s worden verkleind.

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Invest-NL heeft een actieve rol gespeeld in verschillende projecten om de eerste stappen te zetten samen met verschillende marktpartijen om concrete invulling te geven aan de warmte transitie, zoals dit Integraal project, waarin Invest-NL inhoudelijk aan mee heeft gewerkt.

Bovendien heeft Invest-NL voor kleinschalige warmtenet projecten een routekaart ontwikkeld om tot een succesvolle financiering van een warmtenet te komen. Hiermee geeft het een beeld van de verschillende financiers en de te zetten stappen om financiering op te kunnen halen. Het gaat om voorwaarden op het gebied van de meest kansrijke juridische structuur, organisatie en zeggenschap over het warmtenet, maar ook om de benodigde contracten en uitwerking van de businesscase. De routekaart gaat uit van een integrale kijk op een succesvol warmtenet. Het heeft betrekking op zowel de bron, de infrastructuur als ook de leveringscomponent van het warmteproject.

Om de ontwikkeling en financiering van duurzame warmtenetten te vergemakkelijken heeft Invest-NL verschillende lokale initiatiefnemers, financiers en overheden laten interviewen die zelf actief zijn in de markt van, duurzame warmtenet projecten. Met de opgehaalde inzichten in de concrete knelpunten die financiering in de weg zitten zijn kennis en handvatten voor het structureren en standaardiseren van warmtenet projecten ontwikkeld. Hiermee kunnen de risico’s en onzekerheden die leiden tot de knelpunten in de financiering worden weggenomen. Dit is van groot belang, zowel voor grote als kleinschalige warmtenet projecten.

Met de oplossingen die we hebben ontwikkeld is inzichtelijk gemaakt welke vormen van financiering beschikbaar zijn, wat er nodig is voor dergelijke warmtenet projecten om financierbaar te zijn en wat initiatiefnemers in de verschillende fasen van ontwikkeling moeten doen om een project financierbaar te maken

Dolores de Rooij, Senior Business Development Manager Invest-NL 

Bekijk de video

 

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Dolores de Rooij

Senior Business Development Manager Invest-NL  

[email protected]