Invest NL

Innovatieve Agrifood bedrijven sneller laten groeien

Nederland kent een lange geschiedenis van succesvolle Agrifood innovaties die oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Ook vandaag de dag spelen innovatieve pioniers met nieuwe technologieën en ingrediënten een sleutelrol in de transitie naar een duurzaam voedsel systeem. Om echt op grote schaal het verschil te kunnen maken, is het belangrijk de groei van kansrijke bedrijven te versnellen.


Fastlane programma bereidt jonge bedrijven voor op volgende financieringsronde

Nederland kent een lange geschiedenis van succesvolle Agrifood innovaties die oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Ook vandaag de dag spelen innovatieve pioniers met nieuwe technologieën en ingrediënten een sleutelrol in de transitie naar een duurzaam voedsel systeem. Om echt op grote schaal het verschil te kunnen maken, is het belangrijk de groei van kansrijke bedrijven te versnellen.

Samen met Foodvalley heeft Invest-NL het Fastlane programma ontwikkeld waarmee Agrifood start-ups hun kansen op succes vergroten en dus sneller kunnen groeien. Met behulp van een multidisciplinair team van experts worden de jonge bedrijven via coaching en begeleiding geholpen met het verhogen van hun groeitempo en het voorkomen van bekende (groei)valkuilen. Op deze manier kunnen de deelnemers gemakkelijker de juiste investeerders aan hun bedrijf verbinden.

Duurzame voedselketen cruciaal voor overgang naar carbon neutrale economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. De transformatie van de voedselketen versnellen door jonge bedrijven te ondersteunen bij het succesvol financieren van hun innovatieve proposities speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om ondernemerschap, financieringsdeskundigheid en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (voedsel)keten. Om de snelheid van deze Agrifood transitie te verhogen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de agrifoodtransitie

Partner community uit Nederlandse Agrifood ecosysteem maakt bedrijven investor ready

De stap van start-up naar scale-up blijkt echter moeilijk voor jonge Agrifood bedrijven. Terwijl opschaling wel noodzakelijk is om je als relatieve nieuwkomer te kwalificeren als toeleverancier en/of afnemer in de sector. Het Fastlane partner netwerk is daarom bewust breed samengesteld en bestaat nu uit Rabobank, Shift Invest, RVO, The Yield Lab, Future Food Fund, ISPT, Peakbridge Capital en Techleap. Het netwerkt helpt de bedrijven met uiteenlopende vraagstukken zoals het aantrekken van talent, het selecteren van de juiste markt voor (internationale) expansie en bij verschillende financieringsvraagstukken.

Wij hebben via Fastlane advies gekregen op het gebied van het inrichten van het bedrijf, hoe we ons merk in de markt moeten zetten en wij zijn ondersteund bij gesprekken met investeerders. Hierdoor heeft het programma ons klaar gemaakt voor de verdere opschaling

Tom Grobben, medeoprichter De Nieuwe Melkboer

In de eerste editie van het Fastlane programma in 2021 stond de transitie naar alternatieve eiwitten centraal. De deelnemers waren Rival Foods, Willicroft, Grassa en De Nieuwe Melkboer.
In 2022 vonden twee nieuwe edities van het Fastlane programma plaats. Deze keer met een bredere focus om zo innovatie binnen de gehele voedselketen te stimuleren. Naast de eiwittransitie konden ook bedrijven meedoen die actief zijn op de thema’s circulaire voedselketen (regeneratieve   landbouw en reststroomtoepassingen), precisie landbouw en gepersonaliseerde voeding. Deelnemers in 2022: Verdify, 1-2 Taste, Health Food Wall, AgXeed, Corvus Drones, Time Travelling Milkman, The Seaweed Company, Trabotyx, Invisible Foods, Spark Genetics, en Karma Kebab.
Deelnemers in 2023 zijn BBLeap, Blomitec, Pixel Farming, en VitalFluid.

Meer dan de helft van de bedrijven heeft investeerders aangetrokken naar aanleiding van het programma.

 

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Foodvalley en Invest-NL vinden elkaar in hun gezamenlijke ambitie om de transitie van de voedselketen te versnellen. Het Fastlane programma richt zich op de kritieke fase van commercialisatie en groei die is voor Agrifood bedrijven van cruciaal belang om je als relatieve nieuwkomer te kwalificeren als toeleverancier en/of afnemer in de sector. Invest-NL biedt via het Fastlane programma toegang tot een omvangrijk partnernetwerk dat helpt met uiteenlopende vraagstukken zoals het aantrekken van talent, het selecteren van de juiste markt voor (internationale) expansie en bij verschillende financieringsvraagstukken.

Met behulp van een multidisciplinair team van experts stelt Fastlane innovatieve bedrijven in staat hun groei te versnellen en daarvoor de juiste investeerders aan zich te verbinden. Dit past perfect bij onze Invest-NL ambities voor het financierbaar maken van jonge Agrifood bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken

Michiel Strijland, Business Development Manager Invest-NL

Bekijk de video

Contact

Wil jij hier meer over weten? Naar de Fastlane pagina of neem contact met me op.

 

Michiel Strijland
Business Development Manager

[email protected]