Invest NL

Andrea van Dijk

ESG & Impact Officer

Andrea werkt als ESG Officer bij Invest-NL. Andrea: “De ESG (Environmental, Social and Governance)-criteria worden bij iedere investering gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de duurzaamheidsaspecten van een fonds of bedrijf. Mijn rol is het zo helder mogelijk in kaart brengen van de ESG risico’s, dus hoe het desbetreffende fonds of bedrijf met de risico’s omgaat.” Het gaat hierbij om zowel risico’s op negatieve impact op de omgeving (bijvoorbeeld luchtvervuiling) als om risico’s die een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de financiering (bijvoorbeeld ingetrokken vergunningen omdat niet wordt voldaan aan nieuwe milieuwetgeving). “Op basis van de ESG analyse gaan we in gesprek met de ondernemer of fondsmanager.”

Invest-NL is een frisse, jonge organisatie. In principe is alles mogelijk en bespreekbaar. Er is weinig tot geen organisatorische ‘ballast’ zoals ingesleten patronen. Dat werkt erg fijn

Andrea volgde Invest-NL al sinds de oprichting en was geïntrigeerd door de missie van de organisatie. “Ik heb steeds goed opgelet of er vacatures voorbij kwamen die bij mij en mijn ervaring zouden passen. Toen begin 2021 een ESG Officer werd gezocht twijfelde ik dus geen moment en heb meteen gesolliciteerd.” En met succes. Andrea is nu de ESG Officer van Invest-NL. En dat bevalt goed. “Ik vind Invest-NL een heel bijzondere werkplek. Om meerdere redenen. De bijzondere samenwerkingen; mensen met diepe technische kennis werken direct samen met de investeringsteams. Het maakt alles wat we doen heel concreet en tegelijkertijd goed doordacht. Daarnaast de unieke leeftijdsopbouw bij Invest-NL. Er zijn relatief veel twintigers en jonge dertigers. Dat geeft een energieke sfeer en zeker voldoende gezelligheid. Er is ook een groep meer ervaren collega’s die hun sporen al elders hebben verdiend, nu graag impact willen maken en die een flinke dosis kennis en expertise meenemen. In zijn totaliteit is het een frisse, jonge organisatie. In principe is alles mogelijk en bespreekbaar. Er is weinig tot geen organisatorische ‘ballast’ zoals ingesleten patronen. Dat werkt erg fijn.”

Je treft bij Invest-NL missie gedreven collega’s. We willen impact maken

Andrea is het meest trots op de impact investeringsfocus van Invest-NL: “We investeren in ontzettend mooie en interessante bedrijven die in de nabije toekomst een verschil kunnen gaan maken. Dat is ook gewoon gaaf om te vertellen aan bijvoorbeeld familie en vrienden.”

Het streven naar impact is voor Andrea - net zoals bij vele collega’s – een persoonlijke drijfveer. Andrea: “Zeker. Ik ben doordrongen van het besef dat de lineaire economie en de wens van oneindige groei niet houdbaar is en schadelijk voor onze planeet en maatschappij. We hebben echter zo weinig ervaring met iets anders, dan het liberale kapitalisme, dat een andere manier van economie bedrijven nog niet vanzelf gaat. Ook ik zelf ben een consument die met mijn keuzes de huidige economie versterkt en het valt lang niet mee dat anders te doen. Ik merk wel dat veel buiten zijn in de natuur mij helpt om mijn focus te verleggen op wat er echt toe doet. Daarnaast kunnen ook mijn kinderen een inspiratiebron zijn. Zij stellen soms zulke logische vragen die wij als volwassenen al niet meer stellen.”