Invest NL

Khalid Sheikh

Senior Business Development Manager

Binnen Invest-NL is Khalid werkzaam bij de afdeling Business Development. Hij maakt deel uit van het warmtetransitie team. “Mijn activiteiten zijn divers maar bestaan vooral uit netwerken en het signaleren van prospects en zo betrokken raken bij projecten waar Invest-NL van meerwaarde kan zijn. Het is geen vastomlijnd pakket van werkzaamheden. Ik zeg altijd: de markt is een continue schuivend paneel en wij moeten dan ook altijd proactief aanwezig zijn.” 

We zijn continue bezig met wat er in de markt leeft en daarop te anticiperen met het aanjagen en ontwikkelen van nieuwe projecten en marktinstrumenten

Khalid is jaren geleden door een leidinggevende van het Ministerie van Financiën gevraagd om ondersteuning te geven aan de opzet en ontwikkeling van de voorloper van Invest-NL. De uitdaging was groot, niet alleen vanwege de gestelde doelstellingen maar zeker ook vanwege het ambitieuze tijdspad waarin de organisatie ‘er moest staan’. “Het was een mooie tijd. De inzet en combinatie van talentvolle mensen van diverse afkomst was voor mij een inspirerende werkomgeving. Mijn definitieve overgang naar Invest-NL was dan ook een logische volgende stap.” 

“Ik heb altijd gewerkt bij organisaties die tot het uiterste gingen om oplossingen te vinden voor lastige vraagstukken en die pionierden op het vlak van nieuwe thema's zoals duurzaamheid, impact en ontwikkeling. Eenzelfde toewijding vond ik bij Invest-NL. Bij Invest-NL werken mensen die een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke vraagstukken en daarmee een bijdrage aan het welzijn van Nederland. Wat ik als bijzonder positief ervaar is de gedrevenheid van mijn collega’s om van Invest-NL een sterke speler in de markt te maken. Een sterk brand.”

Khalid is altijd recht door zee. “What you see is what you get. Wees altijd betrouwbaar en empatisch. Door je professionele houding, luisterend oor en eerlijk antwoord (hoe vervelend deze ook soms is voor de prospect) etaleren we helder waar Invest-NL voor staat. Die transparantie is heel belangrijk voor de relaties die we opbouwen. En het werkt. Men weet ons nu goed te vinden.” 

Ik ben trots om het feit dat onze inzet op het thema warmtetransitie heeft geleid tot erkenning bij beleid en markt

Het maken van maatschappelijke impact is een rode lijn in de carrière van Khalid. “Twintig jaar geleden heb ik vanuit mijn rol bij ABN AMRO een eerste basis voor duurzaamheid in Nederland mogen leggen door een bijdrage te leveren aan de oprichting van onder meer Global Compact Network Nederland en internationaal The Equator Principles (EPs). Die ervaring komt mij nog elke dag van pas. Het is soms een kunst om partijen ‘mee te krijgen’, maar als het lukt is het zo inspirerend. Ik mag dan ook graag deze ervaringen delen met mijn collega’s.” 

Het verkleinen van de kloof tussen ‘haves and have-nots’ is een ander onderwerp dat zijn belangstelling heeft. In opkomende markten maar ook in Nederland. “Mijn drijfveer in deze is altijd geweest om het vraagstuk behapbaar te maken. Niet ‘talk the talk’ maar ‘walk the walk’. Ik ben gepassioneerd om ‘deze gap’ kleiner te maken. Het gaat om het ‘enablen’ van kansarmen, hen in staat te stellen om echt mee te doen. Dat zou een compleet andere wereld opleveren. Een wereld waarin alles eerlijker verdeeld is.”