Invest NL

Nathan Buijs

Impact Engineer

Bij Invest-NL werkt Nathan als Impact Engineer. In deze rol voert hij impact analyses uit naar bedrijven waarin Invest-NL kan investeren. Nathan: “Ik kijk daarbij of het bedrijfsmodel past in ‘het duurzame systeem van morgen’: is het bedrijf in overeenstemming met (inter)nationale wetgeving en welke meetbare impact het bedrijf maakt op onze impact indicatoren. Die indicatoren geven aan hoe een bedrijf in een carbon neutrale en circulaire economie past, bijvoorbeeld door gebruik van grondstoffen te voorkomen of biodiversiteit te ondersteunen. Daarnaast kijk ik naar de prestaties van onze portfolio bedrijven, om deze te ondersteunen in het verder vergroten van hun impact. Tot slot ben ik verantwoordelijk om onze algehele impact agenda verder door te ontwikkelen. Dat is een mooi pakket van werkzaamheden.”

Dat alles geeft een unieke en dynamische mix waarbij je bedrijven tegenkomt die je hoop op een betere toekomst geven.

Invest-NL kwam op zijn pad door een vacature op LinkedIn. Nathan kende Invest-NL nog niet en ging op onderzoek uit: “Bij Invest-NL staat impact op de eerste plek, dat vind ik erg belangrijk. Duurzaamheidsprincipes worden doorleefd in elke investering die Invest-NL doet. Daarnaast investeert Invest-NL in radicaal vernieuwende start-ups, vaak nog vóór ze hun eerste product op de markt gebracht hebben. Dat alles geeft een unieke en dynamische mix waarbij je bedrijven tegenkomt die je hoop op een betere toekomst geven.”

Het investeren in dit soort bedrijven vraag echt lef.

Nathan is nog steeds heel blij met zijn keuze: “De durf die afspat van het portfolio en de kennis van de mensen die werken voor Invest-NL hebben mij echt verrast. Een groot aantal organisaties in het portfolio van Invest-NL brengt veel onzekerheid met zich mee, maar als ze slagen kunnen we als maatschappij grote stappen maken naar een duurzamere wereld. Het investeren in dit soort bedrijven vraagt echt lef. Daarnaast werken er veel mensen bij Invest-NL die lang in het bedrijfsleven gewerkt hebben en bij Invest-NL komen werken om écht iets te veranderen in hun sector. Die expertise is indrukwekkend en dat dergelijke mensen voor Invest-NL komen werken zegt meer dan 1.000 woorden.”

Zijn bewustzijn over maatschappelijke impact begon voor Nathan tijdens zijn bachelor in Industrieel Ontwerpen. En dan vooral hoe weinig het (toen nog) ging over duurzaamheid. Voor Nathan was zijn studie een belangrijke ervaring: “Ik besloot om nooit een baan te ambiëren waarin ik niet zou bijdragen aan onze mondiale duurzaamheidstransitie. Ik zie dat namelijk als mijn missie in het leven. Ik ben daar veel mee bezig en erg kritisch op, zowel richting mijn werkgever als mijzelf.”

Echte duurzaamheid gaat veel verder.

Nog dagelijks maakt hij gebruik van zijn inzichten die hij opdeed tijdens zijn studie: “In de maakindustrie wordt 80% van de impact bepaald door ontwerpkeuzes met betrekking tot duurzaamheid. Meestal wordt hierbij gedacht aan CO2 emissies, grondstoffen en water gebruik, maar duurzaamheid gaat veel verder. Het gaat ook over werkomstandigheden, leefbare lonen en mensenrechten. Dergelijke keuzes centraal stellen in de primaire ontwerp- en bedrijfsfase is essentieel om naar een carbon-neutrale, circulaire en eerlijke economie te bewegen. Dat perspectief probeer ik altijd mee te nemen tijdens het beoordelen van nieuwe investeringen.”