Invest NL

Remco van Montfoort

Teamlead Publiek-Private Samenwerking

Binnen Invest-NL werkt Remco in het team energietransitie aan de thema's waar ook nog een deel publieke ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld vergroening van de industrie en de transitie naar duurzame warmte in huizen en kantoren. “Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het thema hernieuwbare brandstoffen binnen Invest-NL. Daarin ondersteunen we projecten en bedrijven die de markt op willen, maar de financiering niet alleen rond krijgen. Daarbij letten we scherp op of ze passen binnen ons biobased kader; wordt er voldaan aan de hoge eisen die worden gesteld voor gebruik van bio-grondstoffen, door zo veel mogelijk rest- en afvalstromen te gebruiken, en wordt het het eindproduct ook zo hoogwaardig mogelijk ingezet? Tot slot onderhoud ik als accountmanager het beleidsmatig contact met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën. Ik heb dus een veelzijdige functie. Die afwisseling is heel uitdagend en leerzaam.”

Remco kende Invest-NL al langer. In zijn vorige baan werkte hij bij het ministerie van EZK aan de oprichting van Invest-NL. Net als meer Invest-NL collega’s die betrokken waren bij de oprichting was ook Remco meteen gefascineerd door het wettelijk mandaat en de doelstelling van Invest-NL. “Ik kende Invest-NL eigenlijk al voor het er ‘echt’ was. Hier ging echt iets nieuws gebeuren. Hier gaan we in de markt een positief verschil maken. Daar wilde ik een onderdeel van uitmaken. Het is mooi om te zien hoe de plannen nu werkelijkheid worden.”

Ik ben trots om te werken aan de wereldwijde klimaat- en circulaire transitie. Maar tevens is het besef er dat er nog veel werk aan de winkel is om die tot stand te brengen.

“Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in maatschappelijke vraagstukken. Mijn overtuiging is dat oplossingen goed zijn wanneer ze lang meegaan. Robuuste oplossingen dus. In mijn werk zoek ik waar mogelijk oplossingen via de private sector. Door de kennis en mogelijkheden die daar zijn goed te benutten wordt een oplossing ook echt duurzaam. Invest-NL biedt een unieke plek om die twee met elkaar in verbinding te brengen.”

Werken bij een jonge organisatie zoals Invest-NL is vaak een uitdaging. Remco voelt zich goed in deze dynamische werkomgeving. “De ruimte die je krijgt om dingen zelf op te pakken heeft mij positief verrast. We hebben een gezamenlijk doel en werkplan, maar alles wat daarbinnen past mag je ook direct zelf aanpakken.”

Hier werken veel jonge mensen, is het niet qua leeftijd dan wel qua geest. Heel gedreven en deskundig om verduurzaming en innovatie mogelijk te maken.

“Wat voor mij werken bij Invest-NL echt bijzonder maakt is de combinatie van een kleine omvang en platte organisatie met een groot mandaat en mogelijkheden. Je kan daardoor makkelijk de juiste mensen om je heen verzamelen om belangrijk werk neer te zetten.”

Remco combineert nu zijn persoonlijke drijfveren en zijn werk. “Ik vind het best bizar dat ik – in de toch korte tijd dat ik nu leef – al zo’n verandering in het klimaat en de biodiversiteit heb meegemaakt. De wereld verandert zo snel. Dat kan niet goed blijven gaan. Ik ben dan ook blij op een plek te zitten waar ik mijn steentje bij kan dragen om daar iets aan te doen.” Thuis probeer ik ook op duurzaamheid te letten, door bijvoorbeeld langer met spullen te doen, minder vlees te eten en zo veel mogelijk de fiets of trein te pakken. Maar zeker met een jong gezin valt dat niet altijd mee; dat bewijst voor mij weer dat we grotere maatschappelijke en economische transities in gang moeten zetten, want alleen de goede wil van burgers is niet genoeg.”