Invest NL

Stephan Falcão Ferreira

Business Developer

Binnen Invest-NL werkt Stephan aan analyses van de technologie van een project of onderneming en de daarbij horende markt. “De projecten en ondernemingen waar ik mij op richt hebben meestal een raakvlak met mijn achtergrond en expertise in de chemie. Het gaat  vaak om de toepassing van nieuwe en duurzame brand- of grondstoffen. Momenteel ligt mijn focus op de ontwikkelingen van waterstof en biobased plastics.”

Het is erg waardevol om te leren hoe ondernemers op een eigen manier werken aan de complexe puzzel van een klimaatneutrale toekomst.

Het is zijn eerste functie na zijn afstuderen. Op een conferentie over toekomstig leiderschap ontmoette hij Anne Mieke, Directeur Business Development, en kwamen ze in gesprek over zijn ambitie om duurzame chemische innovaties en het business development vak te combineren in zijn toekomstige werk. Al snel was er een klik. En zo is het balletje gaan rollen.

Zo komt je volgende stap soms uit een onverwachte hoek. Binnen Invest-NL krijg ik de mogelijkheid om mij te verdiepen in nieuwe duurzame technologieën en de daadwerkelijke realisatie hiervan in de markt. Invest-NL staat op het snijvlak van de publieke en private sector. Hierdoor wordt je regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende belangen die samengebracht moeten worden in het stimuleren van de transitie naar een carbon-neutrale en circulaire economie. Dat is super leerzaam.

Er is veel ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. 

Invest-NL is een kleine organisatie, maar de mogelijkheden zijn divers en groot. “We zijn een jonge organisatie en nog echt aan het bouwen. Samen bepalen we de toekomst van het bedrijf. Ik ben vooral trots op de lange termijn visie die wij nastreven. We willen financierbaar maken wat wellicht niet financierbaar lijkt. En daarvoor moet je buiten de gebaande paden durven te gaan.”

Stephan haalt veel energie uit zijn leefomgeving. “Ik ga graag met mijn vrienden voetballen op pleintjes in de stad, muziek draaien, en lekker eten. Dan merk ik dat een prettige leefomgeving met fijne mensen erg waardevol is.” Hij wil daarom zijn steentje bijdragen om de leefbaarheid te verbeteren en te waarborgen. “Ik zie graag een wereld waarin we in meer balans met de natuur en met elkaar leven. Hoe mooi is het om dit met je dagelijks werk zo één op één te kunnen doen?”