Invest NL

Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten

Warmtetransitie

De warmtetransitie, de overstap van aardgas naar fossielvrije alternatieven, kent meerdere oplossingen. Eén van de oplossingen is een duurzaam warmtenet (al dan niet in combinatie met een elektrische warmtepomp), dat zorgt voor de verwarming van een gebouw en het tapwater. Daarvoor zijn nieuwe wetgeving, financiering en voldoende gekwalificeerde uitvoeringscapaciteit nodig. De uitvoering is complex en vraagt om meer samenwerking tussen publieke en private partijen om deze enorme klus te realiseren tegen maatschappelijk acceptabele condities.

Invest-NL heeft, in samenwerking met BNG en AKD, op basis van verschillende project ervaringen een discussion paper opgesteld waarin de organisatie- en financieringsopzet centraal staat. Vanuit de basisgedachte om de gewenste publieke regie vorm te geven en daarmee privaat ondernemerschap en kapitaal te stimuleren, met ruimte voor lokale wensen en kenmerken. Dit complexe samenspel dient nadrukkelijk georganiseerd te worden. Voorgesteld wordt om dit te organiseren vanuit een Regionaal Warmte Beheer bedrijf (RWB) dat in opdracht van (lokale) publieke aandeelhouders de benodigde regie voert en in samenwerking met warmtebedrijven projecten ontwikkelt en realiseert. Met als doel om in de beheer- en exploitatiefase zoveel als mogelijk professionele warmtebedrijven en kapitaal te mobiliseren.   

Doel van dit discussion paper is om bij te dragen aan een mogelijke oplossingsrichting voor de invulling van collectieve warmtenetten. De initiatiefnemers nodigen alle partijen uit om te reageren.   

De warmtetransitie, de overstap van aardgas naar fossielvrije alternatieven, kent meerdere oplossingen. Eén van de oplossingen is een duurzaam warmtenet (al dan niet in combinatie met een elektrische warmtepomp), dat zorgt voor de verwarming van een gebouw en het tapwater. Daarvoor zijn nieuwe wetgeving, financiering en voldoende gekwalificeerde uitvoeringscapaciteit nodig. De uitvoering is complex en vraagt om meer samenwerking tussen publieke en private partijen om deze enorme klus te realiseren tegen maatschappelijk acceptabele condities.

Invest-NL heeft, in samenwerking met BNG en AKD, op basis van verschillende project ervaringen een discussion paper opgesteld waarin de organisatie- en financieringsopzet centraal staat. Vanuit de basisgedachte om de gewenste publieke regie vorm te geven en daarmee privaat ondernemerschap en kapitaal te stimuleren, met ruimte voor lokale wensen en kenmerken. Dit complexe samenspel dient nadrukkelijk georganiseerd te worden. Voorgesteld wordt om dit te organiseren vanuit een Regionaal Warmte Beheer bedrijf (RWB) dat in opdracht van (lokale) publieke aandeelhouders de benodigde regie voert en in samenwerking met warmtebedrijven projecten ontwikkelt en realiseert. Met als doel om in de beheer- en exploitatiefase zoveel als mogelijk professionele warmtebedrijven en kapitaal te mobiliseren.   

Doel van dit discussion paper is om bij te dragen aan een mogelijke oplossingsrichting voor de invulling van collectieve warmtenetten. De initiatiefnemers nodigen alle partijen uit om te reageren.