Invest NL

De kansen en uitdagingen voor financiering van elektriciteitsopslag

Electriciteitsopslag

Bij de financiering van elektriciteitsopslag zijn er twee belangrijke investeringsbarrières: de onzekerheid van marktontwikkelingen en de onderlinge samenhang tussen de verschillende elektriciteitsmarkten. Er zijn meerdere van elkaar afhankelijke markten. In de energietransitie halen we meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen waarvan de productie niet te sturen is. Om het systeem in balans te houden is er fossiel-vrij, flexibel vermogen nodig om alle schommelingen op te kunnen vangen. Batterijsystemen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij energieopslag.

Samen met consultant DNV heeft Invest-NL een whitepaper opgesteld met daarin een aantal belangrijke conclusies voor de verschillende partijen, waaronder ontwikkelaars en financiers. Het whitepaper maakt de samenhang van de markten duidelijk en gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van markt, technologie, reguleringen prijsvorming op de belangrijke elektriciteitsmarkten. Flexibiliteit is daarbij het uitgangspunt. Door het delen van deinzichten uit het whitepaper dragen we bij aan een betere financierbaarheid van energieopslagsystemen.

What’s next? – Ondernemingen of financiers die financieringsuitdagingen ervaren bij het ontwikkelen en investeren in flexibele business modellen kunnen contact opnemen met Invest-NL. Mogelijk kunnen wij ondersteuning bieden en samen tot een financieringsoplossing komen.

Bij de financiering van elektriciteitsopslag zijn er twee belangrijke investeringsbarrières: de onzekerheid van marktontwikkelingen en de onderlinge samenhang tussen de verschillende elektriciteitsmarkten. Er zijn meerdere van elkaar afhankelijke markten. In de energietransitie halen we meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen waarvan de productie niet te sturen is. Om het systeem in balans te houden is er fossiel-vrij, flexibel vermogen nodig om alle schommelingen op te kunnen vangen. Batterijsystemen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij energieopslag.

Samen met consultant DNV heeft Invest-NL een whitepaper opgesteld met daarin een aantal belangrijke conclusies voor de verschillende partijen, waaronder ontwikkelaars en financiers. Het whitepaper maakt de samenhang van de markten duidelijk en gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van markt, technologie, reguleringen prijsvorming op de belangrijke elektriciteitsmarkten. Flexibiliteit is daarbij het uitgangspunt. Door het delen van deinzichten uit het whitepaper dragen we bij aan een betere financierbaarheid van energieopslagsystemen.

What’s next? – Ondernemingen of financiers die financieringsuitdagingen ervaren bij het ontwikkelen en investeren in flexibele business modellen kunnen contact opnemen met Invest-NL. Mogelijk kunnen wij ondersteuning bieden en samen tot een financieringsoplossing komen.