Invest NL

Financierbaarheid van een batterij in een Gesloten Distributie Systeem (GDS)

Elektriciteitsopslag

Veel duurzame energieprojecten hebben moeite een netaansluiting te realiseren. Een steeds vaker toegepaste oplossing is een Gesloten Distributie Systeem (GDS), een privaat elektriciteitsnet. Met een GDS kunnen meerdere energieprojecten aan elkaar worden gekoppeld en zo direct op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De combinatie van een GDS met energieopslag heeft technisch gezien potentie. Het technische voordeel uit zich ook commercieel: de opslag kan worden ingezet om de bestaande infrastructuur gelijkmatiger te gebruiken. De financierbaarheid van beide systemen in één keer brengt uitdagingen maar zeker ook kansen met zich mee.
In dit rapport, opgesteld door Econnetic, in samenwerking met Emmett Green en Solarproactive, wordt inzicht gegeven in de barrières en kansen in de financierbaarheid van deze oplossing.

Veel duurzame energieprojecten hebben moeite een netaansluiting te realiseren. Een steeds vaker toegepaste oplossing is een Gesloten Distributie Systeem (GDS), een privaat elektriciteitsnet. Met een GDS kunnen meerdere energieprojecten aan elkaar worden gekoppeld en zo direct op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De combinatie van een GDS met energieopslag heeft technisch gezien potentie. Het technische voordeel uit zich ook commercieel: de opslag kan worden ingezet om de bestaande infrastructuur gelijkmatiger te gebruiken. De financierbaarheid van beide systemen in één keer brengt uitdagingen maar zeker ook kansen met zich mee.

In dit rapport, opgesteld door Econnetic, in samenwerking met Emmett Green en Solarproactive,  wordt inzicht gegeven in de barrières en kansen in de financierbaarheid van deze oplossing.