Invest NL

De rol van accounting in een circulaire economie Coalition Circular Accounting (CCA)

Biobased en Circulaire Economie

De transitie naar een energie neutrale en circulaire economie vereist een andere taal. Een taal die de echte waarde van producten en materialen vastlegt, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke en milieu-impact van bedrijven, en risico's worden heroverwogen in de context van de circulaire economie.

Invest-NL heeft de Coalition Circular Accounting (CCA) ondersteund om te identificeren welke rol accountants, toezichthouders en financiers hierin spelen, en hoe zij de circulaire transitie kunnen faciliteren. Aan de hand van vier real-life cases zijn de belemmeringen die accountants tegenkomen bij het werken aan circulaire businessmodellen blootgelegd, maar worden ook accounting- en rapportageoplossingen om deze belemmeringen te overbruggen geboden. Vervolgens is de vertaling gemaakt naar de transitie die accountants moeten doormaken om de financierbaarheid van circulaire business modellen te vergoten en bedrijven te ondersteunen in de circulaire economie. In deze laatste publicatie – Financial accounting in de Circular Economy – worden de lessen van de cases samengevat.

De CCA is opgericht door de Koninklijke Beroeporganisatie van Nederlandse Accountants (NBA) en Circle Economy. De coalitie bestaat uit een diverse groep van high-level experts en wetenschappers op het gebied van financiën, accountancy en onderwijs, van ABN Amro, Rabobank, KPMG, Allen & Overy, Alfa accountants & adviseurs, Sustainable Finance Lab, Nyenrode, Avans Hogeschool en Impact Economy Foundation.

Bekijk hier de webinar.