Invest NL

De rol van accounting in een circulaire economie Coalition Circular Accounting (CCA)

Biobased en Circulaire Economie

Om de transitie naar een circulaire economie te realiseren, is een transformatie van het huidige fiscale beleid nodig. Het vereist dat bedrijven inzicht geven in de maatschappelijke- en milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast dient de echte waarde van materialen en producten te worden vastgelegd om een goed beeld te geven van de waarde van een bedrijf. Op deze manier wordt accounting breder dan enkel financiële verantwoording afleggen; hiermee kan kritisch worden gekeken naar de impact van een bedrijf op sociale en ecologische elementen.  

Circle Economy, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Nederlandse Accountants en Invest-NL hebben de Coalition Circular Accounting opgericht om de uitdagingen omtrent rapportage en accounting aan te pakken. De coalitie bestaat uit een diverse groep van experts en wetenschappers op het gebied van financiën, accountancy en onderwijs. De betrokken organisaties zijn ABN Amro, Rabobank, Deloitte, Allen & Overy, Alfa accountants & adviseurs, Sustainable Finance Lab en Nyenrode.

Aan de hand van real-life cases zijn de belemmeringen van het huidige fiscale beleid in het stimuleren van circulariteit blootgelegd. Zoals de manier waarop de implementatie van circulaire businessmodellen kan worden gestimuleerd en hoe restwaarde moet worden beoordeeld. Voor iedere case is onderzocht wat voor veranderingen in wet- en regelgeving en rapportagemethodieken er nodig zijn om deze belemmeringen te overwinnen en welke rol accountants, toezichthouders en financiers kunnen spelen om de circulaire transitie te faciliteren. In het rapport – Financial accounting in de Circular Economy – zijn de lessen van de eerste vier cases samengevat.

Als vervolgtraject heeft de Coalition Circular Accounting aan de hand van twee nieuwe cases de uitdagingen onderzocht op het gebied van:

1) dubbele btw en lineaire afschrijving/restwaarde

2) de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De lessen van deze cases zijn hieronder te lezen in de rapporten Making Cycling Circular: the Case of Swapfiets en Leveraging Corporate Sustainability Reporting for Circular Transformation.

Lees hieronder de resultaten van de projecten die hebben bijgedragen aan de transformatie naar circular accounting.

 

Bekijk hier de webinar over Financial Accounting in the Circular Economy (Januari 2022).

Bekijk hier de webinar over CSRD (Juli 2023).

Voor meer casestudies en publicaties van de Coalition Circular Accounting klik hier