Invest NL

Externe financiering van warmte-opslagsystemen in kleinschalige warmtenetten

Warmtetransitie

In opvolging van het onlangs gepubliceerde rapport “Advies op structurering kleinschalige warmtenetten” heeft Invest-NL in samenwerking met IN.Credible in groter detail geanalyseerd waar de ontwikkelaar aandacht voor moet hebben bij het aanvragen van externe financiering voor warmte-opslagsystemen in kleinschalige warmtenetten.

Het rapport beantwoordt de volgende vragen:
- Waar moet ik aan denken bij warmte-opslagsystemen in kleinschalige warmtenetten?
- Type warmte-opslagsystemen
- Functies binnen het warmtenet
- Wat willen financiers van mijn voorstel weten?
- Hoe kijkt een bank naar de financiering van mijn warmtenet?
- Hoe werken we samen in de keten?
Zo kunnen ontwikkelaars weer een stap verder zetten om de benodigde versnelling in de uitrol van kleinschalige warmtenetten te realiseren.
In opvolging van het onlangs gepubliceerde rapport “Advies op structurering kleinschalige warmtenetten” heeft Invest-NL in samenwerking met IN.Credible in groter detail geanalyseerd waar de ontwikkelaar aandacht voor moet hebben bij het aanvragen van externe financiering voor warmte-opslagsystemen in kleinschalige warmtenetten.
 
Het rapport beantwoordt de volgende vragen:
  • Waar moet ik aan denken bij warmte-opslagsystemen in kleinschalige warmtenetten?
  • Type warmte-opslagsystemen
  • Functies binnen het warmtenet
  • Wat willen financiers van mijn voorstel weten?
  • Hoe kijkt een bank naar de financiering van mijn warmtenet?
  • Hoe werken we samen in de keten?
Zo kunnen ontwikkelaars weer een stap verder zetten om de benodigde versnelling in de uitrol van kleinschalige warmtenetten te realiseren.