Invest NL

Verhogen circulariteit vereist betere recyclingpercentages

Het verhogen van circulariteit vereist het verbeteren van de recyclingpercentages. Recycling vermindert de behoefte aan nieuwe fossiele grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort. Afval kan echter besmet zijn en veiligheidsrisico's voor mens en milieu opleveren.

Deze eis is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de Wet Milieubeheer, waarin zogenaamde Einde-afval criteria zijn opgenomen. Als een gerecycled product aan de criteria voldoet, krijgt het product de Einde-afvalstatus. Dit betekent dat het gerecyclede product geen afval meer is en als product kan worden gebruikt, conform de product wet- en regelgeving.

Het huidige systeem om aan te tonen dat afval is gerecycled tot een veilig product is echter moeilijk te volgen en de vereisten voor de Einde-afvalstatus zijn niet duidelijk. Daarnaast is de Einde-afval status in wezen zelfverklaard.

Dit betekent dat het niet de rechtszekerheid biedt die wordt gezocht door recyclers, potentiële klanten en investeerders

Dit gebrek aan zekerheid resulteert in vertraagde investeringen en klanten die meer zekerheid eisen voordat ze zich ertoe verbinden de gerecyclede producten te kopen. Het onderbouwen van veilig gebruik en het aantonen van de marktvraag is een uitdaging. Dit heeft tot gevolg dat circulaire bedrijven worden ontmoedigd om innovatieve oplossingen voor een circulaire economie te ontwikkelen en op te schalen, wat op zijn beurt het bereiken van circulariteitsdoelen vertraagt.

Invest-NL en Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) willen deze barrières aanpakken en circulaire oplossingen op schaal versnellen. In het kader daarvan is er een rapport opgesteld om de verbetermogelijkheden in kaart te brengen. Relevante regelgeving is herzien en recyclers zijn geïnterviewd en ondervraagd. De belangrijkste uitkomsten zijn verdeeld in twee delen:

1) uitvoerbaar advies aan recyclers over hoe ze door het huidige systeem moeten navigeren;

2) specifieke suggesties voor beleidsmakers om het systeem te verbeteren.

De resultaten zijn verschenen in het rapport: End of Waste

Download rapport End of Waste

Contact

Wil jij meer weten over deze investering? Neem contact met me op!

 

Xandra Weinbeck
Senior Business Development Manager