Invest NL

Verkenning nanocoatings in duurzame energie oplossingen

Energy

Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog, maar hebben een enorme impact op de materialen om ons heen: nanocoatings. Deze ultradunne laagjes worden aangebracht op materiaaloppervlakken om deze van specifieke fysieke of chemische eigenschappen te voorzien. Denk hierbij aan stabiliteit, anticorrosie, reflectie of elektrische eigenschappen. Nanocoatings zijn alomtegenwoordig in dagelijkse toepassingen zoals chips, beeldschermen en auto's. Steeds vaker worden deze nanocoatingtechnologieën ook ingezet voor duurzame energieoplossingen, zoals zonnecellen en batterijen, met als doel de prestaties te verbeteren en het grondstoffenverbruik te verminderen.

Invest-NL heeft onderzoeksinstelling TNO gevraagd om een initiële verkenning te maken van deze sleuteltechnologie. Dit maakt het voor investeerders en beleidsmakers duidelijk hoe nanocoatings worden toegepast en welke belangrijke innovaties een rol kunnen gaan spelen in de energietransitie. De focus lag specifiek op toepassingen in batterijen, zonnecellen, elektrolysers en brandstofcellen.

Een technologie die er met kop en schouders bovenuit steekt, is Spatial Atomic Layer Deposition. Deze methode maakt het mogelijk om met atomaire precisie en hoge snelheid laagjes aan te brengen. Invest-NL-portfolio bedrijven zoals Powall (Delft-IMP) en SparkNano zijn intensief bezig met deze technologie. Er zijn echter nog tal van uitdagingen binnen de toepassingsgebieden van batterijen, zonnecellen, elektrolysers en brandstofcellen waar Spatial Atomic Layer Deposition en andere nanocoatingtechnologieën verder op afgestemd kunnen worden.