Invest NL

First Time Right: innovatie en opschaling in warmteopslag

Energy

Warmteopslag wordt breed erkend als cruciaal in het maximaliseren van de effectiviteit van hernieuwbare energiebronnen. Desondanks blijkt de route naar opschaling van warmteopslag oplossingen complex. Ondernemingen stuiten niet alleen op technologische hobbels, maar missen ook vaak de nodige juridische, financiële en commerciële kaders om hun business case en marktpropositie te ontwikkelen. Invest-NL heeft hiervoor drie onderzoeken uitgevoerd die inzicht verschaffen en hulp bieden bij deze knelpunten op het gebied van financiën, juridische zaken en positionering.

Naar het volledige artikel