Invest NL

Circulaire restwaarde flexwoningen: duurzame oplossing voor acuut probleem

Biobased en Circulaire Economie

Nederland staat voor een grote en urgente woningbouwopgave, waarbij de druk op de woningmarkt in veel Nederlandse gemeenten al lange tijd hoog is. Deze druk op de huisvesting benadrukt de noodzaak om het bouwen van woningen te versnellen. Dit versterkt de behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Op dit moment zijn flexwoningen echter vaak moeilijk financierbaar door de tijdelijkheid van een locatie. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Invest-NL, blijkt dat de business case voor flexwoningen verbetert wanneer de circulaire restwaarde wordt meegenomen.

Naar het volledige artikel