Invest NL

Geothermal lessons from Germany, Denmark and France for the Dutch Market

Carbonneutrale economie

Nederland staat voor een grote uitdaging in de energietransitie, en geothermie speelt hierin een belangrijke rol. De ontwikkeling van geothermie blijft echter achter in Nederland, zeker gezien de ambities van de overheid op dit terrein. Invest-NL heeft het initiatief genomen om de toepassing van geothermie in Nederland te versnellen door waardevolle lessen te trekken uit de ervaringen van onze buurlanden. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek dat laat zien hoe succesvolle implementaties plaatsvinden in landen zoals Denemarken, Duitsland en Frankrijk. De boodschap is helder: we moeten aan de slag om robuuste financieringsmodellen, geoptimaliseerde regelgeving en sterke publiek-private samenwerkingsverbanden te realiseren. 

Naar het volledige artikel