Invest NL

Biodiversiteit verkenningstraject impact verbreding Invest-NL

Impact

Afgelopen jaar heeft Invest-NL een uitgebreide verkenning uitgevoerd om te onderzoeken welke rol wij kunnen spelen in de biodiversiteit transitie. Deze verkenning omvat een gedetailleerde analyse van de uitdagingen die er liggen en de maatregelen die tot nu toe zijn genomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onder andere financiers, kennisinstellingen, NGO’s en overheidsinstellingen. 

Het visiedocument is een samenvatting van de verkenning en de mogelijke rol die Invest-NL kan spelen in het financieren en ondersteunen van innovatie op dit onderwerp. 

Naar het volledige artikel