Invest NL

Financieel Inzicht in EnergieTransitie (FIT)

Carbonneutrale economie

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit ambitieuze doel vraagt niet alleen om technologische veranderingen, maar ook om een nieuwe bekostiging en investeringsopgave. Invest-NL wil de energietransitie versnellen door inzicht te geven in de financierbaarheid ervan. Een pilot geïnitieerd door Invest-NL biedt nu gedetailleerd inzicht in de verschuivende kosten én de benodigde investeringen die deze transitie met zich meebrengt. De methode helpt beleidsmakers en financiers beter te begrijpen welke investeringen nodig zijn voor een klimaatneutraal energiesysteem en gerichter beleid te maken. Deze inzichten zijn essentieel voor een toekomstbestendige, carbon-neutrale economie.

Naar het volledige artikel