Invest NL

De maatschappelijke businesscase als basis voor duurzame bekostiging van domeinoverstijgende zorg - Invest-NL

Life sciences & health

De toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder grote druk door een toenemende zorgvraag en een nijpend tekort aan personeel. Invest-NL onderzocht hoe domeinoverstijgende netwerken in de zorg, die zorgprofessionals uit verschillende lijnen en sectoren samenbrengen, bekostigd kunnen worden. Een maatschappelijke businesscase identificeert alle belanghebbenden en opent de deur naar samenwerking en bekostiging, wat cruciaal is voor een duurzaam en betaalbaar zorgsysteem.  

Naar het volledige artikel