Invest NL

Routekaart voor implementatie Beweeghuisconcept in de regio

Life sciences & health

Domeinoverstijgende zorg kan een oplossing bieden voor de stijgende vraag naar zorg, het gebrek aan personeel en de onhoudbare kosten van ons zorgstelsel. Invest-NL werkt aan het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van bekostiging en opschaling van domeinoverstijgende netwerken in de zorg om zo hun positieve impact op grotere schaal te realiseren. In het kader van dit project ontwikkelde Invest-NL een stappenplan dat domeinoverstijgende netwerken in de zorg kan helpen bij het opschalen van hun concept.  

Naar het volledige artikel