Invest NL

Enhancing the ecosystem for alternative protein innovation: Strategies for scaling success

Agrifood

Ondanks de wereldwijd erkende expertise in landbouw en biotechnologie, lopen startups en scale-ups in Nederland tegen belemmeringen aan in het opschalen. Foodvalley NL en Invest-NL brachten de uitdagingen in kaart en doen aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlands ecosysteem voor alternatieve eiwitten. Het rapport ‘Enhancing the ecosystem for alternative protein innovation: Strategies for scaling success’ laat zien dat beperkte toegang tot faciliteiten, hoge operationele kosten, complexe regelgeving en financieringstekorten opschaling in de weg staan.

Naar het volledige artikel