Invest NL

Dutch Alternative Credit Instrument

Fondsinvestering

Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben samen met het Europees Investeringsfonds op 15 juli 2021 het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) gelanceerd.

Met aanvankelijk € 200 miljoen aan kapitaal zal DACI fondsen verstrekken aan niet-bancaire financiers, die op hun beurt het Nederlandse MKB zullen bedienen.

DACI gaat investeren in MKB-financieringsfondsen die voornamelijk leningen van onder de € 2 miljoen verstrekken. In totaal zullen zo’n 250 MKB-bedrijven hierdoor financiering krijgen.

EIF treedt op als uitvoerder en beheerder van het fonds.

Lees het persbericht hier