Invest NL

Dott

Steden worden steeds voller, de leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder druk en de wens auto’s te weren uit de binnenstad neemt toe. Gedeelde micromobiliteit kan een deel van de oplossing zijn; het neemt weinig plek in beslag en het is een schoon alternatief.

Samen werken aan vergroening van binnenstedelijke mobiliteit 

Steden worden steeds voller, de leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder druk en de wens auto’s te weren uit de binnenstad neemt toe. Gedeelde micromobiliteit kan een deel van de oplossing zijn; het neemt weinig plek in beslag en het is een schoon alternatief.

Dott is één van de Nederlandse aanbieders van duurzame, gedeelde, elektrische micromobiliteit. Het bedrijf ontwerpt en onderhoudt zowel e-steps als e-bikes voor deelgebruik in Europese stedelijke gebieden, waarbij zij grote ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit najaagt door haar gehele waardeketen te innoveren. Hierdoor is het bedrijf toonaangevend in de wereld van micromobiliteit.

In 2021 investeerde Invest-NL, als onderdeel van een consortium met onder meer EQT Ventures, Prosus Ventures, Sofina, Quadia en Estari, in Dott om haar groei- en impactambities verder te ontwikkelen. Henri Moissinac en Maxim Romain (oprichters van Dott), Elisabeth Storm de Grave (Senior Investment Manager bij Invest-NL) en Elwin van Rooijen (Investment Manager bij Invest-NL) werken intensief samen met als doel het maken van impact in de wereld van micromobiliteit.

Henri: “We hebben Invest-NL benaderd omdat onze waarden en ambities zo sterk overeenkomen; de criteria die Invest-NL gebruikt om relevante investeringen te realiseren, passen perfect bij de prioriteiten van Dott. Daar móést wel een klik zitten. En dat klopte ook. Met de investering richten we ons op uitbreiding naar nieuwe markten en steden, zodat we meer mensen kunnen helpen om over te stappen op duurzame en efficiënte manieren van reizen. Invest-NL is daarbij een ideale partner die actief betrokken blijft bij de business en ons ondersteunt in onze missie met concrete acties en inzichten.”

Met deze investering versterken we de rol die Nederland speelt als kenniscentrum voor micromobiliteit in de wereld

Dott heeft een duidelijke visie op de toekomstige inrichting van binnenstedelijk vervoer en wil een duurzame deelmicromobiliteit sector ontwikkelen. Elisabeth: “Deze visie en ambitie van Dott sluit mooi aan bij de ambities van Invest-NL dat graag innovatieve bedrijven ondersteunt die bijdragen aan een CO2 neutrale en circulaire economie.”

Een belangrijke mijlpaal is de totstandkoming van een Sustainability Committee. Samen met mede impactinvesteerders heeft Invest-NL hiervoor het initiatief genomen. Het Sustainability Committee kent dezelfde eigenschappen als een Audit Committee en zal de verdere activiteiten van Dott op het gebied van duurzaamheid waarborgen.

Elisabeth: “We hebben gezamenlijk impact metrics opgesteld die op periodieke basis worden gemeten en besproken. Een belangrijke impact metric is de reductie van de CO2 uitstoot per kilometer. Deze wordt door een onafhankelijke partij geaudit om te valideren of de ambitieuze doelstelling ten opzichte van het voorgaande jaar zijn gehaald. Het is mooi om te zien dat Dott de gestelde KPI’s overtreft en goed op weg is om de uiteindelijke doelstelling te halen.”

Het niveau van thought-leadership en ambitie op het gebied van duurzaamheid overtrof onze verwachtingen

Henri: “We zijn er trots op dat we worden ondersteund door een investeerder die zo gefocust is op duurzaamheid als onderdeel van hun waardering van succes van een bedrijf. Invest-NL wil echt impact maken. En dat zie je terug in de mensen. We werken veel samen met Elisabeth en Elwin. Dat zijn hele fijne mensen om mee samen te werken. Het niveau van thought-leadership en ambitie op het gebied van duurzaamheid van Invest-NL overtrof onze verwachtingen. Hiermee onderscheiden zij zich van andere impact fondsen. We worden zowel ondersteund als uitgedaagd om onze duurzaamheidsdoelen en -acties te versterken. Dat is voor ons van onschatbare waarde.”

Sinds de oprichting van Dott in 2019 is Nederland de thuisbasis van Dott. En dat is niet voor niets. Nederland is het kenniscentrum voor micromobiliteit in de wereld. Om bij te dragen aan de opgebouwde kennis en impact van micromobiliteit in Nederland heeft Dott speciaal een general country manager aangesteld. Maxim: “Dott werkt nauw samen met partners en stedelijke instanties om Nederlandse binnensteden verder te verduurzamen. Op dit moment werken bijna 200 mensen op het hoofdkantoor in Amsterdam met een gedeelde ambitie om zo duurzaam mogelijke gedeelde mobiliteitsoplossingen en alternatieve vervoersopties te ontwikkelen die veilig en toegankelijk zijn voor de hele maatschappij”.

In Nederland focust Dott zich nu op elektrische deelfietsen, waarvan er in het buitenland ongeveer 10.000 stuks rondrijden. Bovendien werkt Dott met RDW aan de goedkeuring van haar elektrische deelsteps. Hiervan rijden er al ongeveer 40.000 in meer dan 30 Europese steden. Die ervaring zet Dott ook graag in Nederland in. De kleine omvang van de step biedt fantastische mogelijkheden voor eenpersoons-vervoer in Nederlandse steden, waar de ruimte schaars is. Het is een goed alternatief voor gemotoriseerd vervoer en een mooie aanvulling op de elektrische deelfiets; een verrijking voor het OV. Als de step is goedgekeurd biedt Dott voor Nederlanders verschillende vervoersmogelijkheden, die ieder passen bij verschillende behoeften, en een extra prikkel vormen om over te stappen van bezit naar gebruik van deel-vervoersmiddelen.

Elwin: “Onze samenleving moet grote stappen maken in de klimaattransitie en op het gebied van circulariteit. Mobiliteit is één van de sectoren waar de technologie om CO2-uitstoot significant te reduceren voor handen is en met name door ook te kijken naar type en manier van gebruik van ieder vervoersmiddel. Iedere grote Europese stad autovrij, met duurzame alternatieven die een hoge mate van connectiviteit bieden, is een haalbare ambitie. Voor Dott is minimalisatie van de impact op het milieu een onderdeel van het DNA van het bedrijf, dat maakt deze transitie ook zo interessant, we zien dat er duurzame alternatieven voor handen zijn.”

Maxim: “Voor ons is het van groot belang dat we de levensduur van onze voertuigen zo lang mogelijk maken. Om dit te bereiken is goed onderhoud essentieel, en als dat niet mogelijk is moet er worden gekeken naar duurzame recycling opties voor alle verschillende onderdelen. We zijn daarmee uniek in de sector. Onze eerste generatie e-scooter is nog steeds actief. Sommige scooters hebben al meer dan 3.500 km afgelegd. Verder werken we eraan om al onze activiteiten met hernieuwbare energie aan te drijven. Op dit moment compenseren we eventuele uitstoot nog met groene initiatieven, maar we willen zo snel mogelijk geheel CO2-neutraal opereren.”

Een andere visie op mobiliteit is essentieel om steden groener en leefbaarder te maken

Henri: “Ik geloof dat we onze onze steden groener en aangenamer kunnen maken. Mobiliteit is daarin een belangrijke factor. Hoe mooi zou het zijn als iedereen in de steden door middel van elektrisch deelvervoer zonder uitstoot zou reizen? Met betaalbare ritten voor alle lagen van de bevolking, in elke buurt. Dan krijg je radicaal andere steden.”

Over Dott

Vestigingsplaats: Amsterdam
Sector: Micromobiliteit
Transactiedatum: 20 april 2021
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 4 miljoen (1e financieringsronde, aandelen) en € 5 miljoen (2e financieringsronde, aandelen) 
Beoogde impact: Met deze investering wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van CO2 en stikstof uitstoot door alternatieve mobiliteit te bieden voor korte autoritten in steden.

Het in Amsterdam gevestigde Dott ontwerpt en onderhoudt elektrische voertuigen (e-scooters en e-bikes) voor gedeeld gebruik in stedelijke gebieden. Vanaf de oprichting in 2018 richt het bedrijf zich op duurzame, elektrische micromobiliteit in de strijd tegen luchtvervuiling en CO2 uitstoot.

Invest-NL investeert als onderdeel van een aandelenronde van in totaal € 71 miljoen.

Lees nieuwsartikel

Naar website Dott

Contact

Heb jij een vraag over deze case? Neem dan contact met ons op.

 

Elisabeth Storm-de Grave
Investment Principal

[email protected]

 

 

 

Elwin van Rooijen
Investment Manager Invest-NL

[email protected]