Invest NL

Elestor

Goedkope opslag van energie is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Invest-NL toont haar ambitie met één van de grootste Nederlandse VC investeringsrondes in climate tech van 2022. Guido Dalessi (CEO van Elestor) en Diederik Apotheker (Thema Expert Next Generation Power bij Invest-NL) werken samen om de technologie eenvoudiger, robuuster en goedkoper maken.

Grote stappen maken richting een duurzaam elektriciteitssysteem

Goedkope opslag van energie is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Invest-NL toont haar ambitie met één van de grootste Nederlandse VC investeringsrondes in climate tech van 2022. Guido Dalessi (CEO van Elestor) en Diederik Apotheker (Thema Expert Next Generation Power bij Invest-NL) werken samen om de technologie eenvoudiger, robuuster en goedkoper maken.

Innovatie strategie

De regelbaarheid van ons elektriciteitssysteem is een complexe materie. Grote schommelingen moeten worden opgevangen met batterijsystemen. Tot voor kort ging dat vooral om batterijen die tot enkele uren konden overbruggen, omdat de meeste fossiele centrales nog operationeel zijn en dus de basislast verzorgen. Wanneer deze centrales worden uitgefaseerd én tegelijk de capaciteit door middel van onvoorspelbare bronnen (zon en wind) wordt uitgebreid, dan groeit de behoefte om gedurende langere periodes (recente analyses tonen aan tot 130 uur) aan reserves te hebben. Long Duration Energy Storage (LDES) is daarom essentieel om een betrouwbaar elektriciteitssysteem te krijgen. Net zo betrouwbaar als ons huidige systeem maar dan gebaseerd op hernieuwbare bronnen én tegen de laagst mogelijke kosten. Bestaande batterij technologieën (zoals lithium-ion) bieden geen optimaal economische oplossingen voor deze toepassingen. Dergelijke batterijen kennen beperkte voorraden aan grondstoffen en een dreigende economische afhankelijkheid vanwege de geografische beperkte bronnen van deze grondstoffen.

Deze ‘triple cost reduction’ strategie opent een scala aan winstgevende business cases

Elestor is een ontwikkelaar en producent van systemen die optimaal langere periodes kunnen overbruggen. Elestor heeft een flowbatterij ontwikkeld met als actieve materialen waterstof en bromide. De innovatie maakt gebruik van het zeer goedkope waterstof en broom dat wereldwijd in enorme hoeveelheden in zeewater beschikbaar is, gecombineerd met een gepatenteerd systeemontwerp en gemakkelijk te produceren compacte cellen. Deze ‘triple cost reduction’ strategie opent een scala aan winstgevende business cases, die essentieel zijn voor de grootschalige adoptie van de technologie, en daarmee ook voor het versnellen van de energietransitie. Op termijn is de Elestor technologie de ideale kandidaat om fossiele energiecentrales te vervangen waarmee deze technologie essentieel is voor het volledig verduurzamen van het energiesysteem.

Guido vult aan: “Het belangrijkste verschil met conventionele batterijen is dat in de Elestor technologie vermogen [MW] en energie [MWh] niet gekoppeld zijn, waarmee extreem kostenefficiënt lange periodes (± 8 uur tot 5 dagen) overbrugd kunnen worden. Naast langdurige energieopslag, genereert de batterij waterstof tijdens het laadproces. Dit introduceert nieuwe en unieke mogelijkheden om energieopslag te integreren met waterstof infrastructuren en electrolysers. Hiermee kunnen diverse nieuwe optimalisatiemogelijkheden van het energiesysteem worden geïntroduceerd, waarin beide vormen van energieopslag (door middel van een batterij en in de vorm van waterstof) zijn geïntegreerd.”

Dat geeft andere investeerders het vertrouwen en heeft bijgedragen aan het vormen van het consortium

Investeringsronde

Bij de totale totale investering van € 30 miljoen treedt Invest-NL op als co-lead investeerder. Met de investering van € 15 miljoen levert Invest-NL de helft van Elestor's Series A investering van een consortium onder leiding van de corporate venture capital-tak van Equinor. Andere investeerders zijn Koninklijke Vopak, Somerset Capital Partners, Enfuro Ventures en EIT InnoEnergy.

Met de investering kan Elestor opschalen naar een GigaWatt-productiefaciliteit en de commercialisering van de flowbatterij versnellen. Guido: “We zijn klaar om precies het soort opslagoplossingen voor hernieuwbare energie te leveren die de wereld op dit moment zo nodig heeft.” De Elestor case is één van de grootste Nederlandse VC investeringsrondes in climate tech van 2022. Diederik: “Vanuit Invest-NL herkenden we de strategische waarde al vroeg. Invest-NL kan dan ook snel een commitment afgeven dat we klaar staan om aan deze ronde mee te doen. Dat geeft andere investeerders het vertrouwen en heeft bijgedragen aan het vormen van het consortium.”

Het contact tussen Elestor en Invest-NL werd in 2020 gelegd tijdens het jaarlijkse event van InnoEnergy, één van Elestor’s early investors. In 2021 werd het eerste commerciële contract afgesloten met Koninklijke Vopak en daarmee was een eerste belangrijke stap gemaakt in de go-to-market strategie.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen en tegelijk de productiekosten tot het gewenste niveau te reduceren ontstond de behoefte om de batterijsystemen op (uiteindelijk) GW schaal te produceren en het bedrijf uit te bouwen en te professionaliseren. Gedreven door de alsmaar toenemende urgentie om zeer goedkope, grootschalige opslag van elektriciteit te introduceren moest het bedrijf snel groeien. De daaraan gekoppelde financieringsbehoefte is eind 2021 gestart en in augustus 2022 met succes afgerond.

Diederik vertelt verder over het investeringsproces: “Elestor is een kapitaalintensieve onderneming waar in een vroege fase relatief grote investeringen nodig zijn om snel te kunnen opschalen. Dat vergt dus ook veel samenwerking met andere leden van het consortium van bestaande en toetredende investeerders. Als start-up of scale-up moet je dus vroegtijdig starten met het bouwen van relaties met potentiële investeerders. Er was een goede samenwerking met de andere investeerders in deze ronde. Samen met Equinor Ventures en Koninklijke Vopak hebben we de analyses uitgevoerd, de onderhandelingen gevoerd en dit heeft geleid tot een succesvolle closing.”

Zichtbare missie

De meerwaarde van Invest-NL in het veld wordt steeds beter zichtbaar. En daarmee ook de missie van Invest-NL; ‘financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt’. Guido heeft dit ook zo mogen ervaren: “Elestor is een relatief jong bedrijf dat een nieuwe technologie heeft ontwikkeld en waarvan de producten een levensduur van 15-20 jaar hebben. Daarmee heeft Elestor nogal wat te bewijzen. Weliswaar is de behoefte aan deze technologie inmiddels evident en bestond er veel interesse vanuit potentiële investors, tegelijk is de technologie nieuw en moet zich nog in de markt bewijzen, maar is er ook behoorlijk kapitaal nodig om de benodigde groei te financieren. Dat is een lastige combinatie. Precies daar heeft Invest-NL een heel belangrijke, mogelijk cruciale, rol gespeeld: Het signaal vanuit Invest-NL dat zij bereid waren een fors deel van de financiering aan te vullen verlaagde de drempel voor nieuwe investors om in te stappen.”

Invest-NL heeft een steeds betere presence door nieuwe initiatieven

De samenwerking tussen Invest-NL en Elestor is intensief. Diederik: “Bij Invest-NL begrijpen we graag goed waarin we investeren, en het hele team van Elestor heeft echt de tijd genomen om ons een goed inzicht te geven in onder andere de technologie, de operatie en het businessplan.” Guido ervaart het als een prettige, informele samenwerking: “Naast de formele voortgangsrapportages, is er regelmatig informeel contact over allerlei business gerelateerde zaken. Daar hecht ik veel waarde aan. Invest-NL heeft een steeds betere presence door nieuwe initiatieven. Dat heeft mij positief verrast. Behalve een investeerder, ontplooit Invest-NL diverse initiatieven door bijvoorbeeld markt analyses zoals het recente ‘Financing Power-2-X onderzoek; een analyse van het verdienmodel in de diverse elektriciteitsmarkten van een 5-tal technologieën. Het concrete aanbod van Invest-NL voor support bij het contact leggen met specifieke doelgroepen zoals investeerders en potentiële klanten is voor Elestor erg waardevol.”

Impact kwantificeren

Invest-NL hanteert uitgebreide tooling om de impact van een onderneming te meten en te begeleiden, die naast de CO2 besparing ook circulariteit kwantificeert. Voor veel ondernemingen is dit nog niet de kern van hun propositie. Diederik: “Elestor kon heel snel en een zeer volledig beeld op haar circulariteit geven en dacht al na over een verbetering hiervan over 20 jaar. De precisie en volledigheid was ongekend. Deze sterke visie op circulariteit draagt bij aan de overtuiging dat Elestor op lange termijn tegen lage kosten hun producten kunnen produceren.”

Het mag duidelijk zijn dat Elestor de Sustainable Development Goals (SDG’s) hoog in het vaandel heeft. Met Invest-NL en lead investor Equinor is een impact assessment gemaakt, waarbij er op diverse ESG indicator wordt gemeten in hoeverre Elestor hier een positieve bijdrage aan levert. Guido: “In het algemeen draagt de toegang tot goedkope energie aan vrijwel alle SDG’s in meer of mindere mate bij. Naast decarbonisering van het milieu leidt hernieuwbare energievoorziening indirect ook tot betere leefomstandigheden, betere mogelijkheden tot ontwikkeling, toegang tot informatie etcetera.”

Impact maken voor een CO2-neutrale samenleving staat centraal. Guido ziet dat terug in heel het bedrijf: “Niet alleen ik, maar alle werknemers van Elestor zijn intrinsiek gemotiveerd om aan een CO2-neutrale samenleving bij te dragen. Dat gaat veel verder dan het werken bij een bedrijf dat een innovatieve manier van elektriciteitsopslag ontwikkelt. In vrijwel alle bedrijfsprocessen wordt steeds het milieu en energie-aspect meegenomen zoals energieverbruik, personenvervoer, grondstoffenverbruik en circulaire afvalverwerking. Het is mooi om daar onderdeel van te mogen zijn.”

Over Elestor

Vestigingsplaats: Arnhem
Sector: Carbonneutrale en circulaire economie
Transactiedatum: 8 augustus 2022
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 15 miljoen (aandelen & innovatielening)

Elestor heeft een flowbatterij ontwikkeld met waterstof en bromide als actieve materialen. Deze materialen zijn in vrijwel onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. De batterijtechnologie van Elestor maakt het kosteneffectief om duurzame energie langer en op grotere schaal op te slaan dan huidige batterijen kunnen. Naast langdurige energieopslag, genereert de batterij van Elestor waterstof tijdens het laadproces. Dit introduceert nieuwe en unieke mogelijkheden om energieopslag te integreren met waterstofinfrastructuren en elektrolysers.
Met de investering van Invest-NL zal het bedrijf opschalen naar een GigaWatt-productiefaciliteit en de commercialisering van de flowbatterij versnellen.

Invest-NL's investering in Elestor wordt voor een deel gegarandeerd een InnovFin SME garantie van het European Investment Fund (EIF). Deze garantie stelt Invest-NL in staat om aantrekkelijke financieringsoplossingen te bieden voor innovatieve Europese start- en scale-ups.

Lees nieuwsartikel

Naar website Elestor

Contact

Heb jij een vraag over deze case? Neem dan contact met mij op.

 

Diederik Apotheker
Thema Expert Next Generation Power bij Invest-NL

[email protected]