Invest NL

SCW Systems

De innovatieve Nederlandse onderneming SCW Systems ontwikkelt een tweetal technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie. Invest-NL stapt met een gecommitteerd bedrag van 15 miljoen euro in als aandeelhouder. Philip Janssen (CFO van SCW Systems) en Jeroen Junge (senior investment manager bij Invest-NL) werken samen om op grote schaal impact te maken.

Gedreven om impact te maken met superkritische watervergassing

De innovatieve Nederlandse onderneming SCW Systems ontwikkelt een tweetal technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie. Invest-NL stapt met een gecommitteerd bedrag van 15 miljoen euro in als aandeelhouder. Philip Janssen (CFO van SCW Systems) en Jeroen Junge (senior investment manager bij Invest-NL) werken samen om op grote schaal impact te maken.

De nieuwe technologieën die SCW Systems ontwikkelt zijn ‘Superkritisch Water Vergassen’, en ‘CO2 Cleanup’. Bij de innovatieve superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) technologie worden organische reststromen onder hoge temperatuur en grote druk omgezet in groene waterstof en groen gas; een duurzaam alternatief voor aardgas. Op het Energy Innovation Park in Alkmaar bouwen SCW Systems en haar partner Gasunie op dit moment een demonstratie-installatie met een initiële capaciteit van 18,6 MW. Dit betreft ‘s werelds eerste superkritische watervergassingsfabriek. De investering van Invest-NL maakt de weg vrij voor een verdere opschaling naar 100 MW. Parallel hieraan ontwikkelt SCW Systems het ‘CO2 Cleanup’ proces. Hierbij wordt CO2 permanent vastgelegd en omgezet in nuttige grondstoffen zoals duurzaam beton. Inmiddels is dit procedé op bescheiden schaal getest. Na deze succesvolle pilot kan door de investering direct worden doorgepakt naar een industriële demonstratiefabriek.

Resultaten realiseren we als team met elkaar, samen met onze partners

Philip Janssen is binnen SCW Systems verantwoordelijk voor het aantrekken van funding om de ambities van SCW Systems te realiseren en het verder professionaliseren van de finance en governance kant van het bedrijf. “Eind 2017 ben ik gestart bij SCW Systems. Ik kom uit de relatief ‘veilige’ corporate - en financiële wereld en dus moest ik wel even wennen aan een technische start-up/scale-up omgeving. Inmiddels voel ik mij goed thuis in deze innovatieve technische wereld.”

Jeroen Junge begeleidt dagelijks investeringen in kansrijke ondernemingen die passen bij de doelstellingen en strategie van  Invest-NL. Dit zijn vrijwel altijd ondernemingen die een focus hebben op het creëren van een duurzame toekomst. Jeroen: “Dit doen we niet alleen, we zoeken hierbij de samenwerking met andere investeerders om gezamenlijk de portefeuille ondernemingen verder te helpen. Zo ook bij SCW Systems.”

Jeroen ziet in zijn functie vele aanvragen voor financiering van diverse bedrijven. Jeroen spreekt over vier belangrijke redenen waarom de aanvraag van SCW Systems eruit sprong: “De innovatieve wijze van productie van duurzaam gas, waarbij er een grote potentie is wat betreft schaalbaarheid en flexibiliteit met betrekking tot de gebruikte grondstof en het uiteindelijke gas. Daarnaast de mogelijkheid van een sterk consortium van partners PGGM en Gasunie, waarmee er een goede basis ligt op zowel technisch inhoudelijk vlak als financiële support. Ook zagen we bij SCW Systems een gepassioneerd team bestaande uit ervaren mensen met een solide achtergrond. En tenslotte het feit dat de onderneming het maken van impact als één van hun leidende business principles heeft. Voor ons genoeg reden om de samenwerking te zoeken.”

Philip: “Invest-NL heeft een lange investeringshorizon en kan hoge bedragen investeren. Invest-NL is daarom voor ons een logische partij omdat de opschaling van onze technologieën veel kapitaal vergen en tijd nodig hebben om door te ontwikkelen naar volwassenheid. Met Invest-NL als aandeelhouder hebben we rust gecreëerd voor de langere termijn om door te groeien en de focus op het aantonen en het opschalen van onze impact. Al is rust een relatief begrip bij een scale-up en in het bijzonder SCW Systems.”

Bij Invest-NL werken veel mensen vanuit de ‘markt’ oftewel investeerders en dus een hoge mate van ervaring en professionaliteit

Philip en Jeroen zijn al lang in gesprek over de samenwerking. Philip: “Je kunt zeggen dat de transactie zorgvuldig is voorbereid in afwachting van het juiste moment om Invest-NL te laten toetreden als aandeelhouder. De samenwerking met de mensen van Invest-NL en met Jeroen in het bijzonder ervaar ik als zeer professioneel. Je bouwt samen aan een relatie. En daar horen soms pittige gesprekken en discussies bij gedurende onderhandelingen en structurering. We hebben daardoor goed kunnen werken aan wederzijds vertrouwen waardoor er een mooie basis ligt om moeilijke onderwerpen in alle transparantie te bespreken. Jeroen is professioneel en zakelijk in de manier waarop hij de transactie heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd is er ruimte geweest om ook persoonlijk niveau elkaar goed te leren kennen. Essentieel als je voor een langere tijd een commitment met elkaar wil aangaan.”

Jeroen: “Dat goede gevoel is wederzijds. De samenwerking met zowel Philip als de andere medewerkers van SCW Systems heb ik altijd als prettig ervaren. Er is sprake van een open houding en wederzijds respect. Daar waar er een verschil van mening is, is er vanuit beide kanten de wil en commitment om tot overeenstemming te komen over wat voor beide partijen de juiste weg voorwaarts is.”

“Het is mooi om te zien hoe de mensen van Invest-NL intrinsiek gemotiveerd zijn om impact te maken in de energietransitie. Daar zit een klik met SCW Systems. Ook wij worden gedreven door een sterke ambitie om impact te maken en hebben een rotsvast geloof in de maakbaarheid van oplossingen”, aldus Philip.

We staan op een kantelpunt voor duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Het thema begint te kantelen van niche naar mainstream

De toekomst van de relatie tussen Invest-NL en SCW ziet er goed uit. Jeroen: “Invest-NL is niet alleen aandeelhouder geworden maar ook partner in een consortium. Dat is iets dat op de lange termijn goed past bij de strategie van Invest-NL met diens focus op de energietransitie.” Philip: “Samen willen we op grote schaal impact maken, enerzijds door de CO2 in onze atmosfeer te verlagen en daarmee de aarde te koelen en anderzijds door het omzetten van afvalstromen naar circulaire gassen en grondstoffen. We hebben dit zelfs in onze statuten opgenomen als primaire doelstellingen boven economische rendement en dividend uitkeringen. Erg bijzonder dat we dat zo hebben kunnen afspreken.”

Philip en Jeroen zijn zeer betrokken bij hun werk en de uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan. Philip: “In alles wat er nu gaande is merk ik dat we op een kantelpunt staan. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Het thema begint te kantelen van niche naar mainstream. Elke dag is er meer aandacht en geld dat naar deze thema’s stroomt. Ik verwacht dat we over 10 jaar er zo op terugkijken. We zullen ons er dan volop van bewust zijn dat het geen luxe, maar pure noodzaak is willen we met elkaar blijven genieten van onze aarde.” Jeroen vult aan: “Een wereld waarin men door gebruik te maken van technologie die nu ontwikkeld wordt in toenemende mate vrijelijk kan leven en bewegen. Een wereld waarin mens en natuur in toenemende mate met elkaar in balans komen.”

Over SCW Systems

Vestigingsplaats: Alkmaar
Sector: Energietransitie en circulaire economie
Transactiedatum: 24 juni 2021
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 15 miljoen (aandelen)

De innovatieve Nederlandse onderneming SCW ontwikkelt een tweetal technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie. SCW heeft het afgelopen decennium een innovatieve ‘Superkritisch Water Vergassing’ technologie ontwikkeld. Hierbij worden organische reststromen onder hoge temperatuur en grote druk omgezet in groene waterstof en groen gas – een duurzaam alternatief voor aardgas. Op de demolocatie bouwen SCW en haar partner Gasunie op dit moment een industriële installatie met een initiële capaciteit van 18,6 MW. Dit betreft ‘s werelds eerste superkritisch water vergassingsfabriek. De investering van Invest-NL maakt de weg vrij voor een verdere opschaling naar 100 MW. Parrallel hieraan ontwikkelt SCW haar ‘CO2 CLEANUP’ proces. Hierbij wordt CO2 permanent vastgelegd en omgezet in nuttige grondstoffen, bijvoorbeeld als voor duurzaam cement. Op dit moment wordt dit procedé op bescheiden schaal getest. Bij een succesvolle pilot kan door deze investering direct worden doorgepakt naar een industriële demonstratiefabriek.

Door deze investering draagt Invest-NL bij aan de energietransitie en een circulaire economie.

Lees nieuwsartikel

Naar website SCW Systems

Contact

Heb jij een vraag over deze case? Neem dan contact met mij op.

 

Jeroen Junge
Senior Investment Manager Invest-NL

[email protected]