Invest NL

Xeltis

De baanbrekende technologie van Xeltis is gericht op het herstel van de natuurlijke cardiovasculaire (hart- en bloedvaten) functies van het lichaam en kent talrijke potentiële toepassingen. Invest-NL neemt deel aan de series D2 investeringsronde in het bedrijf. Eliane Schutte (CEO van Xeltis) en Koen van Breugel (Investment Manager Life Sciences bij Invest-NL) werken samen aan een betere gezondheidszorg.

Impact maken op de gezondheidszorg in Nederland

De baanbrekende technologie van Xeltis is gericht op het herstel van de natuurlijke cardiovasculaire (hart- en bloedvaten) functies van het lichaam en kent talrijke potentiële toepassingen. Invest-NL neemt deel aan de series D2 investeringsronde in het bedrijf. Eliane Schutte (CEO van Xeltis) en Koen van Breugel (Investment Manager Life Sciences bij Invest-NL) werken samen aan een betere gezondheidszorg.

Xeltis haar doelstelling is het ontwikkelen van baanbrekende implantaten die langer en beter functioneren dan de huidige oplossingen. Het meest geavanceerde programma van Xeltis is het aXess product. Meer dan 1.7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade en hebben daarmee een verhoogd risico op nierfalen en hart- en vaatziekten. Voor de patiënten die een dialysebehandeling nodig hebben, biedt aXess mogelijk een beter dialyse implantaat dat de levenskwaliteit van deze patiënten aanzienlijk zal verbeteren. Voorlopige gegevens uit de lopende aXess-studies zijn zeer bemoedigend.

Dialysepatiënten hebben behoefte aan hoogwaardige vaattoegang om meerdere malen per week een dialysebehandeling te krijgen. Eliane: “De huidige oplossingen voor vaattoegang leiden echter tot een hoog risico op infecties en overlijden, slibben gemiddeld binnen enkele maanden reeds dicht, hebben meerdere maanden tijd nodig om te matureren of komen in 40-60% van de gevallen nooit tot maturatie. Als gevolg: een nieuwe oplossing voor vaattoegang om de maatschappelijke kosten en de levenskwaliteit van dialysepatiënten te verbeteren.” 

Investeringsronde

Xeltis is een bedrijf dat zich als pionier richt op het veld van regeneratieve geneeskunde. De regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die cellen, weefsels en orgaanfuncties repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel. 

Niet alleen heeft de concrete toepassing aXess die nu ontwikkeld wordt potentie om een positieve impact te maken, de belofte van regeneratieve geneeskunde binnen de gezondheidszorg kan revolutionair zijn. Xeltis is één van de voorlopers binnen dit veld en daarmee een aanjager van innovatie. 

Invest-NL neemt als nieuwe aandeelhouder deel aan de series D2 investeringsronde van € 32 miljoen. De financieringsronde is ondersteund door een combinatie van huidige en nieuwe investeerders, waaronder Grand Pharma, DaVita Venture Group, EQT Life Sciences, Invest-NL en andere internationale investeerders.

De toegankelijke klinische expertise en netwerk zullen sterk bijdragen aan de groei naar succes

Eliane ziet de financieringsronde als een belangrijke mijlpaal voor Xeltis: “Het stelt ons in staat onze technologie verder te valideren in grootschalige klinische studies en daarmee cardiovasculaire chirurgie geheel te veranderen door middel van betere implantaten en betere klinische resultaten. We zijn er trots op dat we zulke vooraanstaande investeerders hebben aangetrokken en kijken uit naar de samenwerking. De toegankelijke klinische expertise en netwerk zullen sterk bijdragen aan de groei naar succes.”

Een verbetering van zowel de kwaliteit van de behandeling als de kwaliteit van leven voor patiënten

Voor Invest-NL sluit de investering in Xeltis goed aan bij de strategische focus om de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo geeft een eerste inschatting van de maatschappelijke impact voor Nederland aan dat aXess de kosten voor verzekeraars met € 9 miljoen per jaar kan verminderen. 

Koen: “Binnen het Life Science Health team van Invest-NL richten wij ons nadrukkelijk op innovaties die een positieve impact maken op de gezondheidszorg in Nederland. De hoog innovatieve producten van Xeltis dragen bij aan een verbetering van zowel de kwaliteit van de behandeling als de kwaliteit van leven voor patiënten. En door het voorkomen van veel voorkomende complicaties worden ook significante besparingen op de zorgkosten in Nederland verwacht."

Relatie met Invest-NL

Xeltis onderhoudt al jarenlang relaties met de belangrijkste life sciences investeerders waaronder Invest-NL. Een samenwerking was dan ook een logische stap. Eliane: “Invest-NL heeft daarin de verwachtingen meer dan waargemaakt; een vakkundige investeringsorganisatie, met een sterke focus op maatschappelijke impact. De due diligence fase verliep vlot. Een professioneel en pragmatisch investeringsproces. Koen heeft de kennis en het inzicht om onmiddellijk op de belangrijke topics in te zoomen. Een fijn proces mag ik wel zeggen. Het ging ook verder dan een reguliere investeringsorganisatie. Vooral de diepgang waarmee naar het maatschappelijk belang wordt gekeken, inclusief een zeer gedetailleerde inschatting van de medische en financiële baten voor de Nederlandse samenleving. Dat heeft ook mij duidelijke verdieping gegeven van de impact in Nederland en positief verrast.” 

Financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt

De missie van Invest-NL was ook van toepassing op het investeringsproces van Xeltis. Eliane: “Meer en meer kijken zowel VCs als corporate investeerders naar meer volwassen bedrijven en ontstaat er dus een ‘funding gap’ voor early- en mid-stage life sciences bedrijven. Het is dan ook niet verrassend dat Xeltis een beroep heeft gedaan op zowel Invest-NL als de Europese Investeringsbank, die beide als doel hebben om funding gaps in de life sciences lifecycle op te lossen.”

We brengen de missie in de praktijk

Koen: “We brengen onze missie in de praktijk. Vanuit Invest-NL hebben wij als nieuwe investeerder commitment gegeven voordat er zicht was op een ‘volle ronde’. Hiermee gaven wij een sterk signaal af: we hebben vertrouwen in de technologie en de business case. Na de commitment van Invest-NL is DaVita als strategische US investeerder toegetreden. Gezien onze kennis van het Nederlandse landschap en uitgevoerde analyses hebben wij DaVita comfort gegeven dat er fiscaal geen risico’s aan de transactie verbonden waren, iets wat voor een Amerikaanse partij vanuit juridisch perspectief lastig is om te beoordelen.”

SDG

De Sustainable Development Goals zijn voor Xeltis een vanzelfsprekendheid. Xeltis draagt natuurlijk bij aan de SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) aangezien de eerste doelstelling van Xeltis het verbeteren van de levenskwaliteit en gezondheid van patiënten is.

Maar ook SDG 5 (gendergelijkheid) is belangrijk voor Xeltis. Zo heeft Xeltis een vrouwelijke CEO en ook vier vrouwen in het managementteam, en monitort het bedrijf actief een eventuele salaris gap tussen mannen en vrouwen. Eliane vult aan: “En bij ons werken werknemers met 16 verschillende nationaliteiten uit 5 verschillende continenten. Een hele mooie diverse club mensen.”

Afspraken voor de toekomst

Bij de financieringstransactie horen natuurlijk ook goede afspraken over de samenwerking op het gebied van impact, groei en ESG (environmental, social, and governance). Eliane: “We hebben met Invest-NL afgesproken dat Xeltis een actief ESG beleid zal voeren, zowel intern als extern. ESG wordt een duidelijk topic op het niveau van de board. De ESG rapportering zal ook verder uitgebouwd worden." Koen is recent toegetreden als observer in de board van Xeltis: “Hiermee hebben wij een proactieve relatie waarbij we de ontwikkelingen bij de onderneming op de voet kunnen volgen. Vanuit Invest-NL gebruiken wij deze positie om de onderneming te ondersteunen in strategische discussies en het verder professionaliseren van bedrijfszaken zoals het ESG beleid. We zien ook dat onze aandacht voor ESG vruchten afwerpt. Zo oordeelde EcoVadis, een wereldwijd actief ESG rating bureau dat Xeltis bij de beste 16% bedrijven zit op het gebied van ESG.”

Persoonlijke drijfveren

Werken aan maatschappelijke impact is voor Eliane en Koen vanzelfsprekend. Eliane: “Mijn drijfveer is om bij te dragen aan nieuwe innovaties naar patiënten die echt betekenis hebben, verbeteringen die kwaliteit van leven van patiënten echt significant beter maken. Xeltis technologie heeft de mogelijkheid om onderscheidend te zijn, impact te maken op de vele patiënten levens, ook in Nederland en tevens de zorgkosten omlaag te brengen. Hoe mooi is dat!"

Wij willen ervoor zorgen dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen

Koen: “Met mijn (bio)medische achtergrond heb ik veel medische innovaties gezien vanuit het perspectief als wetenschapper, consultant en nu als investeerder. Gelukkig is vaak zichtbaar dat medische innovaties veel bieden voor patiënten maar we zien helaas ook dat de zorg (in Nederland) langzaam onbetaalbaar wordt. Met onze focus op medische innovaties die een significante bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg willen we ervoor zorgen dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen. Over 10 jaar hoop ik dat er revolutionaire medische innovaties op de markt zijn zoals degene die Xeltis ontwikkelt. Wanneer de innovaties die nu nog in ontwikkeling zijn bij start-ups en kenniscentra op het gebied van digital health, medische robotica en diagnostiek succesvol een weg naar de patiënt vinden, zou ons zorgstelsel er over 10 jaar totaal anders uit kunnen zien.”

Over Xeltis

Vestigingsplaats: Eindhoven
Sector: Life Science & Health
Transactiedatum: 23 januari 2023
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 6 miljoen (aandelen)

Invest-NL neemt als nieuwe aandeelhouder deel aan de series D2 investeringsronde van € 32 miljoen in Xeltis, een MedTech bedrijf uit Eindhoven. Xeltis richt zich op de ontwikkeling van vasculaire implantaten waarbij levende cellen van de patiënt zelf het implantaat overnemen en daardoor de natuurlijke cardiovasculaire functie herstellen. De financieringsronde is ondersteund door een combinatie van huidige en nieuwe investeerders, waaronder Grand Pharma, DaVita Venture Group, EQT Life Sciences en Invest-NL en andere internationale investeerders.

De nieuw opgehaalde financiering stelt Xeltis in staat grote vooruitgang te boeken in zijn belangrijkste klinische programma’s. Deze moeten er uiteindelijk aan bijdragen dat patiënten over de hele wereld toegang kunnen krijgen tot 's werelds meest geavanceerde herstellende cardiovasculaire toepassingen.

Lees nieuwsartikel

Naar website Xeltis

Contact

Wil jij meer weten over deze investering? Neem contact met me op!

 

Koen van Breugel
Investment Manager