Invest NL

ViCentra B.V.

Aandelen en converteerbare lening

Vestigingsplaats: Utrecht
Sector: Life Sciences & Health
Transactiedatum: juli 2020 / juni 2021 / december 2021
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 9 miljoen (aandelenbelang en converteerbare lening)
Beoogde impact: Innovatie en werkgelegenheid in Life Sciences & Health

Naast de beoogde impact is Invest-NL positief over de potentie van de onderneming, de markt en het businessmodel. De betrokkenheid van vier co-financiers biedt Invest-NL additioneel comfort.

Lees nieuwsartikel

Naar website Vicentra