Invest NL

Ruim baan voor groene ruimte

Verduurzaming gebouwde omgeving

Uit verschillende projecten waar Invest-NL bij betrokken is blijkt dat het financieren van de investeringen die eigenaren van koopwoningen moeten doen, één van de knelpunten is bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Met het onderzoek ‘Ruim baan voor Groene Ruimte’ hebben wij inzichtelijk gemaakt dat de opbrengst van verduurzaming van de woning bijna altijd hoger is dan de kosten en ook hoger is dan de financieringsruimte die er op basis van de huidige hypotheeknormen en waarderingsmethoden is. Dat laatste zet een rem op de verduurzaming. Het is tijd om de normenkaders en de waarderingskaders te herzien en zo aan te passen dat ze ruimte maken voor energietransitie. Invest-NL roept taxateurs, makelaars, banken en instanties die een rol spelen bij regelgeving voor taxateurs en banken hiertoe op.

Uit verschillende projecten waar Invest-NL bij betrokken is blijkt dat het financieren van de investeringen die eigenaren van koopwoningen moeten doen, één van de knelpunten is bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Met het onderzoek ‘Ruim baan voor Groene Ruimte’ hebben wij inzichtelijk gemaakt dat de opbrengst van verduurzaming van de woning bijna altijd hoger is dan de kosten en ook hoger is dan de financieringsruimte die er op basis van de huidige hypotheeknormen en waarderingsmethoden is. Dat laatste zet een rem op de verduurzaming. Het is tijd om de normenkaders en de waarderingskaders te herzien en zo aan te passen dat ze ruimte maken voor energietransitie. Invest-NL roept taxateurs, makelaars, banken en instanties die een rol spelen bij regelgeving voor taxateurs en banken hiertoe op