Invest NL

Achtergrondanalyse RES Warmte

Warmtetransitie

Het onderzoek houdt een eerste integrale verkenning in van de mogelijkheden van het ontwikkelen van regionale collectieve warmtesystemen (CWS). Doel van dit onderzoek was het onderzoeken en vergelijken van de verschillende manieren waarop in de toekomstige collectieve warmtevraag kan worden voorzien met duurzame warmtebronnen in de regio. De opdracht had als directe tijdshorizon 2030 met een doorkijk naar 2050. Dit is voor zowel de gebouwde omgeving als de glastuinbouw gedaan. Het rapport geeft inzicht in wat er nodig is om van aardgas af te gaan en wanneer CWS de goedkopere duurzame oplossing kan zijn.

Het onderzoek houdt een eerste integrale verkenning in van de mogelijkheden van het ontwikkelen van regionale collectieve warmtesystemen (CWS). Doel van dit onderzoek was het onderzoeken en vergelijken van de verschillende manieren waarop in de toekomstige collectieve warmtevraag kan worden voorzien met duurzame warmtebronnen in de regio. De opdracht had als directe tijdshorizon 2030 met een doorkijk naar 2050. Dit is voor zowel de gebouwde omgeving als de glastuinbouw gedaan. Het rapport geeft inzicht in wat er nodig is om van aardgas af te gaan en wanneer CWS de goedkopere duurzame oplossing kan zijn.