Invest NL

Financing Offshore Wind

Windenergie

Het rapport toont aan dat investeerders Wind op Zee als een volwassen markt zien. Er is sprake van groeiende belangstelling en de beschikbaarheid van kapitaal voor deze markt neemt toe. Invest-NL is daarom positief ten aanzien van het lange termijn aanbod van financiering voor Wind op Zee.
Dit rapport is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Invest-NL heeft het rapport mede opgesteld op verzoek van de ‘sectortafel elektriciteit’. In opdracht van Invest-NL heeft adviesbureau PriceWaterhouseCoopers een marktconsultatie uitgevoerd onder investeerders en financiers.

Het rapport toont aan dat investeerders Wind op Zee als een volwassen markt zien. Er is sprake van groeiende belangstelling en de beschikbaarheid van kapitaal voor deze markt neemt toe. Invest-NL is daarom positief ten aanzien van het lange termijn aanbod van financiering voor Wind op Zee.
Dit rapport is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Invest-NL heeft het rapport mede opgesteld op verzoek van de ‘sectortafel elektriciteit’. In opdracht van Invest-NL heeft adviesbureau PriceWaterhouseCoopers een marktconsultatie uitgevoerd onder investeerders en financiers.