Invest NL

Meer duurzame warmte door seizoensopslag

Warmteopslag

Warmteopslag is rendabel en relevant. Eerder Invest-NL onderzoek "Kansen thermische opslagsystemen" berekent een marktpotentie van 45 PJ in 2050. Tot 2035 levert dat een marktwaarde van €500 miljoen. Ook resulteert het in een belangrijk maatschappelijk rendement: het toevoegen van buffers reduceert het gebruik van gasgestookte piekketels en maakt warmtenetten flexibeler en toekomstbestendig. Toch krijgen bedrijven die warmteopslag technologieën ontwikkelen nog moeizaam een voet aan de grond bij warmteprojecten. Koudwatervrees bij de initiatiefnemers van warmteprojecten vormt een belangrijke barrière. In antwoord op deze koudwatervrees heeft Invest-NL aan Berenschot opdracht gegeven concrete handvatten en richtlijnen voor initiatiefnemers zoals gemeenten, warmtecoöperaties en projectontwikkelaars te ontwikkelen.

Warmteopslag is rendabel en relevant. Eerder Invest-NL onderzoek  "Kansen thermische opslagsystemen"  berekent een marktpotentie van 45 PJ in 2050. Tot 2035 levert dat een marktwaarde van €500 miljoen. Ook resulteert het in een belangrijk maatschappelijk rendement: het toevoegen van buffers reduceert het gebruik van gasgestookte piekketels en maakt warmtenetten flexibeler en toekomstbestendig. Toch krijgen bedrijven die warmteopslag technologieën ontwikkelen nog moeizaam een voet aan de grond bij warmteprojecten. Koudwatervrees bij de initiatiefnemers van warmteprojecten vormt een belangrijke barrière. In antwoord op deze koudwatervrees heeft Invest-NL aan Berenschot opdracht gegeven concrete handvatten en richtlijnen voor initiatiefnemers zoals gemeenten, warmtecoöperaties en projectontwikkelaars te ontwikkelen.