Invest NL

Roadmap for the blue bio economy

AgriFood

Ruim 2/3e van ons aardoppervlak bestaat uit water en dat wordt nog maar beperkt ingezet voor productie van voedsel. Daar liggen dus kansen. In het rapport wat Invest-NL mede heeft opgezet, worden deze kansen die de zee biedt (‘Blue Bio Economy’) toegelicht. Ook worden knelpunten (o.a. financiering, wet en regelgeving en verdienmodellen) en mogelijke oplossingsrichtingen besproken.

Ruim 2/3e van ons aardoppervlak bestaat uit water en dat wordt nog maar beperkt ingezet voor productie van voedsel. Daar liggen dus kansen. In het rapport wat Invest-NL mede heeft opgezet, worden deze kansen die de zee biedt (‘Blue Bio Economy’) toegelicht. Ook worden knelpunten (o.a. financiering, wet en regelgeving en verdienmodellen) en mogelijke oplossingsrichtingen besproken.