Invest NL

Voor financiers

Samen de markt verruimen en nieuwe kansen creëren.

We maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Niet door met anderen te concurreren, maar door samen te werken en samen meer mogelijk te maken dan ieder voor zich zou hebben gekund. Door zelf risico te nemen, maken wij de risico’s voor anderen kleiner.

Rendement stelt ons in staat om impact te kunnen (blijven) financieren

Deze impact-first benadering neemt niet weg dat er altijd sprake moet zijn van een positieve businesscase met een goede verhouding tussen rendement en risico.
Het kapitaal verkregen van onze aandeelhouder zet Invest-NL in door, samen met andere financiers bijvoorbeeld:
  • een direct minderheidsbelang te nemen in een project of onderneming, of
  • (achtergestelde) leningen te verstrekken

We hebben de mogelijkheid om maatwerk te leveren en ‘flexibele’ oplossingen te bieden aan ondernemingen, waar nodig afgestemd op andere financiers. We zijn dus nooit de enige financier die een investering mogelijk maakt.