Invest NL

Duurzaam MKB Fonds en Invest-NL helpen duurzame ondernemers tijdens de coronacrisis

Het Duurzaam MKB Fonds en Invest-NL slaan de handen ineen om duurzame MKB-ondernemers, die niet terecht kunnen of willen bij de bank, te helpen tijdens de coronacrisis. Het Duurzaam MKB Fonds bevat ruim € 10 miljoen, waarvan Invest-NL € 5 miljoen bijdraagt.

Het Duurzaam MKB Fonds  en Invest-NL slaan de handen ineen om duurzame MKB-ondernemers, die niet terecht kunnen of willen bij de bank, te helpen tijdens de coronacrisis. Het Duurzaam MKB Fonds bevat ruim € 10 miljoen, waarvan Invest-NL € 5 miljoen bijdraagt.  

Vanuit verschillende instanties wordt ingeschat dat ongeveer de helft van de MKB-ondernemers als gevolg van de tweede coronagolf liquiditeitsproblemen heeft of krijgt de komende maanden. Voor veel duurzame ondernemers en familiebedrijven blijkt het lastig financiering te vinden wanneer ze liquiditeitskrapte ervaren. Het businessmodel van de eerstgenoemde ondernemers wordt nogal eens als risicovol gezien, zeker in een economische recessie. Familiebedrijven financieren vaak zichzelf en hebben daardoor minder toegang tot reguliere financiering als ze het nodig hebben. Beide type bedrijven zijn de motor van innovatie en de aanjager van een economie die zichzelf niet uitput. Voor een duurzame herstart van de economie is het belangrijk dat deze bedrijven gezond uit de crisis komen.

Het Duurzaam MKB Fonds* is dit jaar in het leven geroepen om bedrijven te helpen met een duurzame of maatschappelijk impact. Dit zijn ondernemers die aan één of meerdere ‘Sustainable Development Goals’ bijdragen. Deze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en worden gezien als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het fonds wordt bijeengebracht door Invest-NL en verschillende (oud-)ondernemers en beschikt momenteel over ruim € 10 miljoen. Het fonds kan hiermee Borgstelling MKB-Corona kredieten (BMKB-C) tussen € 200.000 en € 2 miljoen verstrekken aan duurzame ondernemers. Het Borgstellingskrediet biedt kansen voor bedrijven die weinig zekerheden kunnen bieden aan financiers, omdat dit gedeeltelijk wordt opgevangen door een staatsgarantie.

Jorine Zandhuis, Business Developer Invest-NL: “Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken. Duurzame ondernemers zijn daarvoor van groot belang. Ook tijdens de Covid-19 pandemie. Juist nu! Met deze fonds-in-fonds investering helpen we duurzame ondernemers hun ambities te realiseren, zodat ze onze economie de duurzame herstart kunnen geven die nodig is”.

Jakoba van der Mei, Fondsmanager Duurzaam MKB Fonds: “Veel ondernemers kunnen in deze moeilijke tijd minder makkelijk bij de bank terecht. We willen met het Duurzaam MKB Fonds ondernemers helpen door hun liquiditeitstekort te financieren met een BMKB-C krediet. We kunnen met dit fonds persoonlijke begeleiding bieden en snelheid. Dit doen we omdat iedere case uniek is en de ondernemers vaak snel een concrete oplossing willen om te kunnen blijven ondernemen”.

Voor meer informatie over het fonds en aanmelden zie https://www.startgreenfondsduurzaammkb.nl/

 

* Per 18 november 2020 is de nieuwe naam voor het Duurzaam MKB fonds: StartGreen Fonds Duurzaam MKB