Invest NL

First Time Right: innovatie en opschaling in warmteopslag

De transitie naar duurzame energie is volop in beweging, waarbij warmteopslag technologieën een belangrijke rol spelen in de effectieve benutting van hernieuwbare energie. Cellcius, een pionier in deze sector met hun ontwikkeling van een zoutwarmtebatterij en opslagsysteem, en Invest-NL hebben samen een First Time Right traject uitgevoerd. Hieruit zijn gefundeerde inzichten naar voren gekomen met betrekking tot financiële, juridische en (commerciële) positionering-uitdagingen. De resultaten van dit onderzoek delen zijn sinds vandaag beschikbaar gekomen alle marktpartijen.

Warmteopslag wordt breed erkend als cruciaal in het maximaliseren van de effectiviteit van hernieuwbare energiebronnen. Desondanks blijkt de route naar opschaling van warmteopslag oplossingen complex. Ondernemingen stuiten niet alleen op technologische hobbels, maar missen ook vaak de nodige juridische, financiële en commerciële kaders om hun business case en marktpropositie te ontwikkelen. Invest-NL heeft hiervoor drie onderzoeken uitgevoerd die inzicht verschaffen en hulp bieden bij deze knelpunten op het gebied van financiën, juridische zaken en positionering.

Over First Time Right

Het First Time Right programma van Invest-NL is ontwikkeld om innovatieve pioniers die technologische innovaties inzetten voor de energietransitie te ondersteunen bij hun eerste commerciële projecten, met name waar ze uitdagingen tegenkomen die buiten hun kernexpertise liggen. Door middel van deskundig advies op maat, waarbij adviseurs worden geselecteerd en betaald door Invest-NL, helpt het programma ondernemers en de markt om vernieuwende projecten sneller en efficiënter te realiseren. Alle verworven kennis (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) wordt niet alleen aan de deelnemende ondernemer verstrekt, maar ook openbaar gemaakt zodat we anderen in de markt de mogelijkheid geven om proposities sneller te ontwikkelen.

Drie rapporten voor een duurzaam bedrijfsmodel

Met de business case van Cellcius als voorbeeld en uitgangspunten uit de warmtemarkt is het rapport ‘Financiële haalbaarheid warmtebatterij’, opgesteld. Een gids die licht werpt op de financiële dimensie van warmteopslag ontwikkeling, gedeeld met financiële instellingen en Nederlandse ontwikkelaars.
De ontwikkeling van een grootschalig warmteopslag project, vereist daarnaast diepgaande juridische kennis en ondersteuning. Dit heeft geleid tot een robuust juridisch kader, dienend als een blauwdruk over het publiekrechtelijke kader voor bedrijven in de warmteopslag sector om hun ontwikkelingen met gedekte risico’s en heldere richtlijnen te ondersteunen.

Ook inzicht in de marktbehoeften en het potentieel van warmteopslag stond centraal in dit onderzoek. Uitgebreide interviews met stakeholders uit de sector hebben geresulteerd in de 'Positioneringscan warmteopslag: de kansen voor warmteopslag’, een belangrijke gids voor de positionering van nieuwe ontwikkelingen in de markt. Deze gids biedt andere warmteopslag ontwikkelaars de mogelijkheid om in te zien hoe zij use cases kunnen ontwikkelen voor hun technologie waar marktpartijen een toegevoegde waarde in zien.

Naar een duurzame toekomst met warmteopslag

Met de succesvolle afronding van het traject zijn nu er drie rapporten beschikbaar om de warmteopslag sector te helpen met markt- en propositieontwikkeling. Invest-NL blijft hiermee innovatieve technologieën en duurzame ontwikkelingen ondersteunen, en is een platform voor kennisdeling en samenwerking. Met de inzichten uit het traject met Cellcius zetten we een volgende stap naar een duurzame en energie-efficiënte toekomst.

Download rapport 'Financiële haalbaarheid warmteopslag en batterij'

Download rapport 'Rapport publiekrechtelijke wetgeving warmtebatterij en opslag'

Download rapport 'Positioneringsscan warmteopslag en batterij'

Contact

Vragen over dit rapport of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact op met Mia Djuretic.

 

Mia Djuretic
Business Development Manager

[email protected]