Invest NL

Invest-NL en het Europees Investeringsfonds steunen innovatieve scale-ups

Een nieuw initiatief van Invest-NL en het EIF maakt meer financiering beschikbaar voor innovatieve MKB-ondernemingen die klaar zijn om op te schalen. Beide partijen investeren €150 miljoen in het “Dutch Future Fund” (DFF) waardoor €300 miljoen beschikbaar komt voor het Nederlandse MKB.
  • Invest-NL en EIF lanceren het Dutch Future Fund (DFF), gericht op investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen, om nieuw risicokapitaal beschikbaar te maken voor het innovatieve MKB.
  • Met een initiële inleg van €300 miljoen (€150m elk) wordt door ‘crowding-in’ van financiers verwacht dat het fonds in totaal tot €1,5 miljard aan MKB-investeringen zal mobiliseren.
  • Het DFF heeft speciale aandacht voor investeringen met een focus op de energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie; prioriteiten voor zowel Invest-NL als de EIB Groep, waar het EIF deel van uitmaakt.

Een nieuw initiatief van Invest-NL en het EIF maakt meer financiering beschikbaar voor innovatieve MKB-ondernemingen die klaar zijn om op te schalen. Beide partijen investeren €150 miljoen in het “Dutch Future Fund” (DFF) waardoor €300 miljoen beschikbaar komt voor het Nederlandse MKB. De Invest-NL-investering is inclusief een bijdrage van €25 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het DFF heeft speciale aandacht voor investeringen met een focus op de energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie, thema’s die zowel voor Nederland als de EIB Groep hoge prioriteit hebben. Daar waar ondernemingen vanwege Covid-19 pandemie onder druk staan, biedt dit initiatief het Nederlandse MKB nieuw kapitaal om te investeren.

Het hoofddoel van het DFF is om de Nederlandse economie te ondersteunen en deze meer toekomstbestendig te maken. Dit wordt gedaan door te focussen op sectoren zoals bijvoorbeeld  digitale innovatie, A.I., ’life sciences’ en zogenoemde ‘key enabling technologies’, alsook op thematische doelstellingen zoals energetransitie, duurzaamheid en circulaire economie. Het programma wordt uitgevoerd door het EIF, dat een gebalanceerd portfolio zal opbouwen van 15 tot 20 fondsinvesteringen met sterke betrokkenheid bij Nederland.

Het EIF en Invest-NL erkennen dat er, naast de fondsen die het DFF zal steunen, nog ruimte en behoefte is aan meer specifiek risicokapitaal in Nederland. Uit marktgegevens blijkt dat, in verhouding tot de omvang van de Nederlandse economie, het investeringsvolume in innovatieve MKB-bedrijven nog steeds achterblijft bij vergelijkbaar ontwikkelde economieën. Daarom onderzoeken het EIF en Invest-NL verdere mogelijkheden tot samenwerking om het Nederlandse durfkapitaallandschap verder te versterken.

Wouter Bos, CEO van Invest-NL, stelde: “Een van de redenen voor de oprichting van Invest-NL is het vergroten van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor het Nederlandse MKB door de samenwerking tussen Nederland en Europese instellingen zoals het EIF te versterken. Daarom ben ik erg blij dat we nu het Dutch Future Fund kunnen introduceren. Alles bij elkaar zal het hoogstwaarschijnlijk zo’n €1,5 miljard mobiliseren voor MKB-ondernemingen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Ik kijk uit naar onze samenwerking met het EIF en onze gezamenlijke inzet om van het DFF een succes te maken.”

“Deze nieuwe investering bewijst hoe positief het Nederlandse durfkapitaalecosysteem zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld heeft.” voegde Alain Godard, Chief Executive van het EIF, toe. “Met de lancering van het DFF adviseert het EIF in Nederland nu activa van meer dan €800 miljoen, waarmee Nederland geleidelijk aan een van de meest relevante gebieden voor het EIF is geworden. Zeker in de licht van de huidige crisis zijn we blij dat we innovatieve bedrijven in Nederland kunnen ondersteunen, en kapitaal kunnen verstrekken aan degenen die niet alleen het hoofd boven water proberen te houden, maar ook actief proberen te groeien.”