Invest NL

Invest-NL geeft prioriteit aan (verlichten van) Coronacrisis

Het Coronavirus heeft ons in Nederland, Europa en de rest van de wereld inmiddels stevig in haar greep. Nederlandse burgers, bedrijven en overheden, het raakt ons allemaal. Het zijn onzekere en spannende tijden.

Beste ondernemer, collega financier of andere relatie van Invest-NL,


Het Coronavirus heeft ons in Nederland, Europa en de rest van de wereld inmiddels stevig in haar greep. Nederlandse burgers, bedrijven en overheden, het raakt ons allemaal. Het zijn onzekere en spannende tijden.

Graag breng ik je op de hoogte van hoe we er als Invest-NL mee om proberen te gaan en welke maatregelen we in het belang van onze medewerkers en relaties hebben genomen.

De winkel blijft gewoon open. We werken door en vertragen niet. Ondernemers en financiers kunnen via o.a. de Quickscan snel te weten komen of Invest-NL voor hen een interessante partij is. Ingediende aanvragen worden zonder vertraging opgepakt. Meetings worden zo nodig met gebruik van telecommunicatiemiddelen georganiseerd.

Anderen kunnen veel beter dan wij het MKB helpen met kredieten om deze moeilijke tijden door te komen. Dat doen ze ook. Maar die ‘anderen’ hebben zelf natuurlijk ook financiering nodig. Daar kunnen wij een bijdrage leveren. Aanvragen in dat kader krijgen van ons nu dus met onmiddellijke ingang hoge prioriteit. En met sommigen lopen de gesprekken al.

Innovaties in de gezondheidszorg hadden altijd al onze aandacht, maar krijgen nu ook prioriteit. Denk aan investeringen en/of financieringen van ondernemers die een (innovatief) product of dienst aanbieden waarmee de Coronacrisis verlicht of bestreden kan worden. Denk aan medicatie rondom het Coronavirus of het opschalen van productie of inkoop van kritieke medische hulpmiddelen. Uiteraard staan we op dit gebied in nauw contact met het Ministerie van VWS. Hun advies m.b.t. waar wij het beste kunnen helpen, weegt zwaar.

Ook staan we in direct contact met Brussel en Luxemburg en zijn we goed aangesloten op de crisismaatregelen die de EU nu onder andere via de Europese Investeringsbank (EIB) opzet. Samen met de overheid, EIB, banken en private financiers kunnen we zo snel fondsen en financieringsinstrumenten opzetten om de crisis te beteugelen. We weten uit het verleden dat veel van deze steunmaatregelen in de praktijk via instellingen als de onze in de lidstaten worden uitgerold. Wij zijn er klaar voor.

Tenslotte, wij zijn zelf ook een afnemer van diensten en producten van het midden- en kleinbedrijf. We weten hoe nauw het voor hen luistert dat rekeningen snel betaald worden. Dus hebben wij besloten om de rekeningen van onze leveranciers versneld te betalen.

U zult ons deze dagen niet vaak vinden op onze nieuwe kantoorlocatie in Amsterdam Sloterdijk. Ook wij werken vooral vanuit huis en ook wij zoeken de goede balans tussenzorgen voor gezin en naasten, bijdragen aan thuisonderwijs voor onze kinderen, beperken van besmettingsgevaar en het openhouden van onze winkel. Dat lukt gelukkig best aardig. U kunt erop rekenen dat wij, team Invest-NL, er alles aan doen om dit ook de komende periode zo goed mogelijk te blijven doen.

Ik wens u sterkte en een goede gezondheid!

Vriendelijke groet,

Wouter Bos
CEO Invest-NL