Invest NL

Invest-NL verdubbelt overbruggingskrediet voor innovatieve Start- en Scaleups met €100 miljoen

Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROM’s ingerichte gezamenlijke loket: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal


Ga naar meer informatie over TOPSS criteria en aanvragen

 

Aanvullend op €100 miljoen van het kabinet

De €100 miljoen van TOPSS is aanvullend op de €100 miljoen die het kabinet op 7 april beschikbaar stelde voor overbruggingsleningen aan startups, scaleups en innovatieve MKB bedrijven. Deze leningen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL), variëren tussen de €50.000 en €2 miljoen. De uitvoering van de COL verloopt via de ROM’s.

Meer informatie is te vinden via: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/