Invest NL

Invest-NL zet zich in voor vrouwelijk ondernemerschap

Op 12 december kwamen 65 vooraanstaande organisaties bijeen voor het ondertekenen van Code-V. Code-V is het samenwerkingsverband met als missie om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. De kracht van het initiatief zit in de samenwerking van overheid, financiële instellingen en belangenorganisaties. Invest-NL sluit zich met trots aan bij Code-V om vrouwelijk ondernemerschap in Nederland te ondersteunen.

Initiatiefnemer Chantal Korteweg van ABN AMRO: “Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen.” In het Verenigd Koninkrijk heeft eenzelfde samenwerkingsverband, Investing in Women Code, al veel succes behaald. Het leidde tot een merkbare toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers.

Jellie Banga, lid Raad van Bestuur van Invest-NL: "Met de ondertekening van Code-V committeren we ons vanuit onze rol en mogelijkheden aan structurele verandering in de ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap in Nederland. Het gaat hier niet alleen om de toegang tot financiering, maar om het creëren van een robuust ecosysteem waarin vrouwelijke ondernemers floreren en innovatie voorop staat. Code-V is meer dan een verbintenis tussen partijen; het is een belofte aan de toekomstige generaties dat gelijkheid en inclusiviteit geen idealen zijn, maar de norm die wij nastreven. We zijn trots om deel uit te maken van deze beweging en we zetten ons in om deze belofte waar te maken."