Invest NL

Invest-NL adviseert Nationaal Groeifonds over additionaliteitsrisico aanvragen

Het Nationaal Groeifonds (“Groeifonds”) is opgericht om te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Het heeft als eis dat alleen financiering wordt verstrekt als er geen andere vorm van private of publieke financiering beschikbaar is. Voor de beoordeling van deze voorwaarde van additionaliteit heeft de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie van het Groeifonds aan Invest-NL verzocht om zeven aanvragen te analyseren op het risico dat subsidiëring vanuit het Groeifonds mogelijk andere vormen van financiering verdringt.

Het Nationaal Groeifonds (“Groeifonds”) is opgericht om te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Het heeft als eis dat alleen financiering wordt verstrekt als er geen andere vorm van private of publieke financiering beschikbaar is. Voor de beoordeling van deze voorwaarde van additionaliteit heeft de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie van het Groeifonds aan Invest-NL verzocht om zeven aanvragen te analyseren op het risico dat subsidiëring vanuit het Groeifonds mogelijk andere vormen van financiering verdringt. 

Invest-NL heeft als de impact investor van Nederland goed zicht op financiering van duurzame groei en innovatie. Ook bij de financiering van onze eigen projecten beoordelen wij altijd of er een andere vorm van financiering mogelijk is. Binnen Invest-NL hebben eigen experts gekeken naar de zeven voorgelegde aanvragen.

Remco van Montfoort, Business Development Manager bij Invest-NL: “De beoordelingsadviescommissie heeft ons rapport samen met die van andere experts betrokken bij haar eindadvies aan het kabinet. Mede op basis van deze adviezen is besloten van de ca. € 25 miljard aan aanvragen in deze eerste ronde, een investering van € 646 miljoen en een reservering van € 3,5 miljard in tien projecten te plegen. Hierbij is nadrukkelijk gekeken welke onderdelen van de aanvragen daadwerkelijk bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen zonder dat andere vormen van financiering mogelijk zijn”.

Michiel Strijland, Business Development Manager bij Invest-NL: “Van vijf R&D&I aanvragen (Foodswitch, Groenvermogen, Health RI/Regmed, AINed, QDelta) is een uitgebreide analyse gemaakt; bij een tweetal infrastructuur aanvragen (Brainportlijn, Buisleidingen) is een ondersteunende analyse gemaakt”.

Koen van Breugel, Business Development Manager bij Invest-NL: “Kort samengevat is onze conclusie dat er substantiële additionaliteitsrisico’s aan de orde zijn. Dit betekent overigens niet dat de investeringsaanvragen niet zinvol zouden zijn. Wij hebben slechts de risico’s van additionaliteit in kaart gebracht op basis van de huidige beschikbare informatie en daarbij suggesties gedaan om deze risico’s te verkleinen”.

Waarom kan Invest-NL deze investeringen niet zelf doen?

Het Groeifonds is bedoeld voor de fase waarin nog veel investeringen nodig zijn in onderzoek en ontwikkeling zonder dat al zicht is op verdienmogelijkheden (subsidie is dan noodzakelijk) met economische groei als een van de kernpunten. Projecten die behandeld worden door Invest-NL hebben een hoog innovatief karakter en moeten vaak nog een laatste ontwikkelingsfase door. Echter, er is wel zicht op positieve verdienmogelijkheden. Invest-NL participeert als belanghebbende partij in bedrijven en projecten om daarmee innovatieve investeringsproposities aantrekkelijk te maken voor marktpartijen om te investeren. De revolverende financiering van Invest-NL komt dan in aanmerking. Door nu al samen te werken zorgen wij voor een goede aansluiting van deze fases. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat kennis en ideeën in de toekomst ook leiden tot nieuwe bedrijven en projecten, met zo min mogelijk beroep op de schatkist. Zo willen we ook in de toekomst de financiering van deze vernieuwende terreinen mogelijk maken.

 

Download 'Eindrapport additionaliteitsanalyse Nationaal Groeifonds'