Invest NL

Circulaire restwaarde flexwoningen: duurzame oplossing voor acuut probleem

Nederland staat voor een grote en urgente woningbouwopgave, waarbij de druk op de woningmarkt in veel Nederlandse gemeenten al lange tijd hoog is. Deze druk op de huisvesting benadrukt de noodzaak om het bouwen van woningen te versnellen. Dit versterkt de behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Op dit moment zijn flexwoningen echter vaak moeilijk financierbaar door de tijdelijkheid van een locatie. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Invest-NL, blijkt dat de business case voor flexwoningen verbetert wanneer de circulaire restwaarde wordt meegenomen.

Nederland staat voor een grote en urgente woningbouwopgave, waarbij de druk op de woningmarkt in veel Nederlandse gemeenten al lange tijd hoog is. Deze druk op de huisvesting benadrukt de noodzaak om het bouwen van woningen te versnellen. Dit versterkt de behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Op dit moment zijn flexwoningen echter vaak moeilijk financierbaar door de tijdelijkheid van een locatie. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Invest-NL, blijkt dat de business case voor flexwoningen verbetert wanneer de circulaire restwaarde wordt meegenomen.

Flexwoningen bieden een oplossing voor het huidige woningtekort. Dit zijn woningen met een permanente bouwkwaliteit, maar zijn modulair ontworpen en verplaatsbaar en staan doorgaans 10 tot 15 jaar op één locatie. De businesscase voor flexwoningen is op dit moment vaak niet rond te krijgen, onder andere omdat de woningen na deze tijdelijke periode volledig afgeschreven worden. De realisatie van deze woningen vereist daarom een nieuwe financieringsopzet. Door het integreren van de financiële restwaarde wordt de businesscase van een flexibele woonlocatie sterk verbeterd. Een gestandaardiseerde werkwijze op basis van circulaire uitgangspunten voor financiële restwaarde biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor circulaire toepassingen en hergebruik in de reguliere woningbouw en eventuele andere sectoren.

In opdracht van en in samenwerking met Invest-NL hebben Alba Concepts, bbn adviseurs, en Basevalue een rapport opgesteld met een gestandaardiseerde werkwijze voor het toepassen van circulaire restwaarde in de business case van tijdelijke huisvesting. Onderzoeksbureau TNO en de Dutch Green Building Council (DGBC) hebben het rapport ingezien en de werkwijze gecontroleerd.

Het rapport bevat een rekenmethode gebaseerd op verschillende scenario’s (doorexploitatie, herplaatsing en demontage) en biedt verdere toelichting op de toegepaste rekenregels. Daarnaast verschaft het inzicht in de financiële consequenties van het integreren van de financiële restwaarde in een financieringsmodel, en benoemt het omgevingsinvloeden die (indirect) impact hebben op de hoogte van de uiteindelijke restwaarde of IRR.

De volgende stap om deze rekenmethodiek structureel te implementeren in het taxatie- en financieringsproces voor (circulaire) flexwoningen. Als eerste zullen we in gesprek gaan met taxateurs, accountants en financiers om te onderzoeken of de rekenmethodiek als standaardnorm gehanteerd kan worden.

Met dit rapport neemt Invest-NL een regierol in de marktontwikkeling voor flexwoningen in het middensegment. Door het bevorderen van financiële haalbaarheid, het stimuleren van samenwerking tussen sectorpartijen, en het ondersteunen van de transitie naar een circulaire economie. Invest-NL wil verder onderzoeken hoe bijvoorbeeld met garanties de financiering van de circulaire restwaarde van flexwoningen versneld kan worden. Dit verlaagt de financiële risico's voor investeerders en ontwikkelaars en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Download rapport 'Financiële restwaarde flexwoningen'

Contact

Vragen over dit rapport of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact met me op.

 

Madelon Abbes
Business Developer