Invest NL

De kansen van duurzaamheidsrapportage voor de circulaire transitie

Hoe brengt jouw bedrijf haar sociale en ecologische impact in kaart? En weet jij welke mogelijkheden er zijn om de circulariteit van je bedrijf te verbeteren? Om duurzaam te ondernemen, moeten we de sociale en ecologische impact van bedrijven op mens en milieu inzichtelijk maken.

Deze aangenomen Europese richtlijn zal na implementatie meer dan 50.000 bedrijven verplichten om vanaf 2025 uniform te rapporteren over hun sociale en ecologische impact. Het rapport zal transparante, betrouwbare en vergelijkbare informatie bevatten. Over de jaren heen moeten steeds meer bedrijven voldoen aan deze aankomende wetgeving. Hoe kunnen deze inzichten leiden tot meer circulaire praktijken van bedrijven?

Om antwoord op deze vraag te krijgen, is de Coalition Circular Accounting (CCA) aan de slag gegaan met alweer hun 6e casestudy. De CCA* is opgericht door Circle Economy, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Invest-NL om de uitdagingen met betrekking tot rapportage en accounting in de transitie naar een circulaire economie aan te pakken. Dit keer is met het bedrijf Hempel onderzocht welke kansen en uitdagingen de CSRD met zich meebrengt.

* De CCA bestaan uit NBA, Invest-NL, Circle Economy, ABN AMRO, Alfa Accountants & Adviseurs, Sustainable Finance Lab, Impact Economy Foundation, Avans Hogeschool, Neyenrode Business Universiteit, Copper8 en Deloitte 

Coatingbedrijf Hempel maakt van een nood een deugd

De wereldwijde leverancier van coatings voor de maritieme, industriële en decoratieve markten ziet in een ogenschijnlijk saaie CSRD-rapport (over de sociologische en ecologische impact van het bedrijf) veel kansen weggelegd. In dit rapport heeft Hempel bijvoorbeeld gekeken naar hun grondstoffenverbruik en hoe ze omgaan met afvalstromen. Deze inzichten hebben voor Hempel geleid tot interessante conclusies, die zullen bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf. Hempel maakt van een nood een deugd door potentiële nieuwe producten en businessmodellen te ontwikkelen.

De takeaways van Hempel kort samengevat

  • Hempel keek naar de hele keten, werkte nauw samen met alle stakeholders en nam hun materiaalgebruik en de ontstane afvalstroom beter onder de loep
  • Hempel startte een terugnameplan als nieuwe dienst om ongebruikte producten weer in te nemen
  • De analyse van de afvalstroom of restmaterialen gaf inzicht in de operationele processen. Hiermee kon Hempel hun productieprocessen stroomlijnen
  • De ESRS E4 ‘Renewable Input’ en ESRS E6 ‘Financial Effects’ gaf Hempel goede inzichten en zelfs nieuwe potentiële businessmodellen
  • Na evaluatie van hun recycling of gebruik van hernieuwbare grondstoffen, ziet Hempel mogelijkheden voor een uitbreiding van hun biobased product
  • De analyse van Hempels CO2-uitstoot heeft uitgewezen dat er genoeg kansen zijn om te minderen in de uitstoot van CO2  en materiaalgebruik
  • Ook wil Hempel minder afhankelijk zijn van één product, markt of zelfs essentiële grondstoffen. Met een betere productdifferentiatie worden de risico’s en gevolgen van eventuele fluctuaties in de markt aan zowel de vraag- als aanbodzijde beperkt
  • Sterker nog, nieuwe businessmodellen (zoals Painting-as-a-Service) zouden kunnen worden opgezet  om economische groei los te koppelen van grondstofgebruik. En daarmee echt bij te dragen aan de essentie van de circulaire economie

Conclusie: een CSRD-rapportage legt kansen bloot

De CSRD gaat grote veranderingen teweeg brengen als het gaat om rapportage over sociale en ecologische impact van bedrijven. De Hempel-case laat zien hoe een organisatie de CSRD-verplichting kan benutten om betere besluiten te maken die niet alleen positief zijn voor mens en milieu, maar ook voor het bedrijf. 

Dus gebruik het rapportageproces voor de CSRD om een beter inzicht te verkrijgen in jouw bedrijfspositie in de keten en het grotere ecosysteem. En bovenal, ga de verbinding aan met alle stakeholders en geef ze een centrale rol in deze circulaire transitie die wij en de wereld nodig hebben!

Inspiratie

Wil je meer weten over de specifieke businesscase van Hempel dan kun je hier het rapport downloaden.

Wil je meer weten over de kansen en uitdagingen van de CSRD en hoe deze circulariteit kan versterken, bekijk dan deze webinar.

Contact

Wil jij meer weten over dit rapport? Neem contact met me op!

 

 

Maud Hartstra 
Business Development Manager

[email protected]