Invest NL

Een jaar verder...

We zijn al weer in de tweede maand van 2021. En dat betekent dat Invest-NL al weer een jaar bezig is om Nederland innovatiever en duurzamer te maken. Terugkijkend en vooruitkijkend hebben we veel geleerd en zijn de vooruitzichten mooi.

We zijn al weer in de tweede maand van 2021. En dat betekent dat Invest-NL al weer een jaar bezig is om Nederland innovatiever en duurzamer te maken. Terugkijkend en vooruitkijkend hebben we veel geleerd en zijn de vooruitzichten mooi. Ik licht er een paar zaken uit.

Allereerst, we zijn hard gegroeid. Toen we rond de jaarwisseling 2019/2020 van start gingen hadden we om en nabij de 30 medewerkers in dienst. Niet iedereen maakte de overstap van Invest-NL-in-opbouw mee naar het echte Invest-NL maar inmiddels hebben we al meer dan 60 medewerkers op de loonlijst. Allemaal mensen, jonge mensen ook vaak, die zowel bevlogen als professioneel zijn want dat is de combinatie die we zoeken. We willen dat onze mensen de urgentie van onze missie tot in hun botten voelen maar we willen ook dat ze ‘gewoon’ heel professioneel zijn en dus heel veel weten van venture capital of van zonne-energie of van warmtenetten of van groen gas…..of van allemaal maar dat schaap met 12 poten is ook voor ons moeilijk vindbaar!

Met zo’n snel groeiende organisatie bevind je je natuurlijk op een steile leercurve. Ook omdat we iets moesten gaan doen wat in Nederland nog niet gedaan werd. En toen we wisten wat we wilden doen, brak COVID-19 uit en moest alles opeens weer anders. Het afgelopen jaar was dus ook een jaar van horten en stoten, vallen en opstaan en soms wat langzamer voortgang boeken dan we ook zelf graag hadden gewild. We hielden ons steeds vast aan de gedachte dat we in de tweede helft van het jaar goed op stoom zouden komen. Dat blijkt ook te zijn gelukt. Belangrijke studies naar de financiering van Wind op Zee en de business case van verschillende warmte-opslagtechnieken werden afgerond, een ‘coalition of the willing’ rond verduurzaming van de binnenvaart werd gesmeed en samen met het European Investment Fund werd het Dutch Future Fund in de markt gezet; om maar een paar van de prestaties van ons Business Development Team te noemen. Ook het aantal succesvol afgesloten transacties groeide in de tweede helft van het jaar snel. Toen we begonnen met Invest-NL hadden we drie financieringen in portefeuille, aan het eind van Q3 waren dat er vijf, aan het eind van Q4 tien en op het moment dat ik dit schrijf al weer dertien!

Een laatste hoogtepunt waar ik bij wil stilstaan is de herijking van onze strategie. Natuurlijk moesten we op onze eerste dag al een strategie hebben en die lag er ook. Maar een strategie voordat je echt begonnen bent is ook best kwetsbaar. Het minste wat je moet doen is een open mind houden en proberen te leren van je ervaringen. Dat hebben we ook intensief gedaan het afgelopen jaar. En de strategie is daarop aangepast. Daarmee gaan we de komende vijf jaar aan de slag. Inhoudelijk vind ik de belangrijkste slag die we daarbij gemaakt hebben dat we als prioriteit niet meer de energietransitie benoemen maar de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie. Achter die gewijzigde doelstelling gaan ten minste drie heel bewuste keuzes schuil:

  • Eén: de klimaattransitie is meer dan een energietransitie, bijvoorbeeld ook de verandering van feedstock is heel belangrijk
  • Twee: naast de transitie naar een carbonneutrale economie (de klimaattransitie) is de transitie naar een circulaire economie minstens zo belangrijk.
  • Drie: we benaderen die twee transities integraal en gaan dus niet circulaire initiatieven financieren die een negatief effect hebben op de overgang naar een carbonneutrale economie en andersom ook geen klimaatvriendelijke initiatieven die slecht uit pakken voor de overgang naar een circulaire economie. En wie de recente debatten over batterijtechnologie en zeldzame metalen volgt, weet hoe snel die twee doelstellingen met elkaar kunnen gaan schuren.

Genoeg te doen! 

 

Wouter Bos

CEO Invest-NL