Invest NL

Europese garantie voor Invest-NL biedt innovatief MKB meer financieringsmogelijkheden

De Nederlandse financieringsinstelling Invest-NL heeft een nieuwe garantieovereenkomst met het Europees Investeringsfonds gesloten, als dekking voor een kredietportefeuille voor innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven. Deze nieuwe garantie betekent voor Invest-NL een verdere uitbreiding van haar financieringsactiviteiten voor innovatieve MKB-bedrijven, een marktsegment dat door de coronacrisis hard is geraakt.
  • Invest-NL en Europees Investeringsfonds (EIF) ondertekenen onder ‘InnovFin-garantiefaciliteit voor het MKB’ een overeenkomst om € 66 miljoen aan MKB-kredieten mogelijk te maken.
  • De EIF-garantie voor MKB-steun is door de Europese Commissie beschikbaar gesteld vanuit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
  • Invest-NL deelt de EU-doelstelling om innovatieve MKB-bedrijven te steunen en verwacht met deze overeenkomst tot zo’n tien nieuwe transacties te kunnen afsluiten.

De Nederlandse financieringsinstelling Invest-NL heeft een nieuwe garantieovereenkomst met het Europees Investeringsfonds gesloten, als dekking voor een kredietportefeuille voor innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven. Deze nieuwe garantie betekent voor Invest-NL een verdere uitbreiding van haar financieringsactiviteiten voor innovatieve MKB-bedrijven, een marktsegment dat door de coronacrisis hard is geraakt. Door de overeenkomst kan Invest-NL maximaal € 66 miljoen aan leningen verstrekken aan innovatieve MKB-bedrijven.

De kredietgaranties worden verstrekt vanuit de InnovFin-garantiefaciliteit voor het MKB in het kader van ‘Horizon 2020’ – het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Deze garantiefaciliteit is door de Europese Commissie ingesteld om innovatieve MKB- en midkap-bedrijven betere toegang tot financiering te geven. De overeenkomst is één van de InnovFin coronasteunmaatregelen, die mogelijk zijn gemaakt door een aanvulling op het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

Dankzij de overeenkomst kan Invest-NL MKB-bedrijven betere financieringsvoorwaarden bieden, met een lagere rente en minder strenge risicodekking, aangezien het EIF en het InnovFin-programma een deel van het risico overnemen. Invest-NL kan op grond van deze overeenkomst naar verwachting tot zo’n tien nieuwe kredietovereenkomsten afsluiten.

Ruud Zandvliet, senior investment manager bij Invest-NL: “Om Nederland duurzamer en innovatiever te kunnen maken, is schaalvergroting van innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven van vitaal belang. De InnovFin-garantiefaciliteit voor het MKB is een welkome uitbreiding van ons productaanbod voor deze innovatieve bedrijven. Met deze nieuwe, door het EIF gesteunde, garantie kunnen we hen nu betere financieringsvoorwaarden bieden en meedoen aan investeringen die anders niet in aanmerking waren gekomen vanwege een (te) hoog risico. Daarnaast ben ik blij met wat de samenwerking tussen het EIF en Invest-NL ons brengt en ik kijk er dan ook naar uit om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.”

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van een ‘Economie die werkt voor de mensen’: “Mkb-bedrijven die hard zijn getroffen door de huidige crisis, moeten permanent toegang tot financiering hebben om hen overeind te helpen en het economisch herstel op gang te brengen. Dankzij de garantie van het EIF en het Investeringsplan voor Europa kan Invest-NL extra leningen ontsluiten met gunstige voorwaarden om Nederlandse mkb-bedrijven in deze moeilijke tijd te steunen.”

Alain Godard, algemeen directeur van het EIF, voegt daaraan toe: “Mkb-bedrijven vormen echt de ruggengraat van de Nederlandse economie. En deze ongekende crisis benadrukt hoe belangrijk het is dat dit segment beter toegang heeft tot financiering met gunstige voorwaarden. Het EIF werkt hard aan het volbrengen van zijn missie: het Europese mkb steunen door de inzet van uiteenlopende instrumenten, variërend van fondsinvesteringen als het recente Nederlandse Toekomstfonds tot garanties als deze.”