Invest NL

"Geen geringe ambities. En zo willen we dat ook."

"Wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de energietransitie verviervoudigen. We willen bereiken dat jonge innovatieve bedrijven net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en het VK; wat zou betekenen dat we het dubbel zo goed moeten gaan doen als nu" aldus Wouter Bos (CEO Invest-NL).

Nederland is een prachtland, een ‘gaaf’ land zouden sommigen zelfs zeggen. Maar het kan beter. Op het gebied van innovatie en duurzaamheid lopen we bepaald niet voorop. Terwijl we allemaal weten dat het voor de toekomst van onze kinderen belangrijk is juist op die gebieden grote stappen vooruit te zetten.

Immers, als we toe willen naar een economie waarin minder afval wordt geproduceerd, de natuur minder wordt belast, minder CO2 wordt uitgestoten en essentiële diensten en voorzieningen, van mobiliteit tot gezondheidszorg, voor ons allemaal beschikbaar en betaalbaar blijven – als dat is wat we willen, moet er veel veranderen. Daar zijn allereerst innovatieve ondernemers voor nodig. Maar ook financiers die niet schrikken van een beetje risico en die het geduld hebben om nieuwe technologieën tot wasdom te laten komen.

Wij zijn zo’n financier. Wij hebben een aandeelhouder die begrijpt dat risico nemen ook betekent dat het geregeld mis kan gaan. Maar die toch bereid is geld in de toekomst van Nederland te steken. Die aandeelhouder is de Nederlandse Staat. Ons kapitaal komt immers uit de schatkist en de Minister van Financiën houdt als aandeelhouder in de gaten of we daar verstandig mee om gaan. Toch zijn we geen ambtelijke overheidsorganisatie. We zijn georganiseerd als een gewoon bedrijf en we hebben onze collega’s voor het overgrote deel uit de private sector geworven.

Samen meer mogelijk maken

In die combinatie van publiek en privaat ligt onze kracht. Komt bij dat we ons heel goed realiseren dat we dit niet alleen kunnen. En dat we er al helemaal niets aan hebben als wij door ons gedrag andere financiers zouden verdringen. Dus moet één ding vanaf het begin duidelijk zijn: ons succes moet worden afgemeten aan de mate waarin we anderen kunnen verleiden ook mee te doen aan complexe financieringen. Omdat wij bereid zijn net wat meer risico te nemen. Of omdat wij niet schrikken van een hoog bedrag. Of omdat wij toegang hebben tot extra middelen uit Europa.

Vanaf vandaag kunnen ondernemers en financiers op deze website zich bij ons melden.

Als ze een goede businesscase hebben. Als het past bij wie wij zijn en wat wij willen. Dus zeker die ondernemers die innovatief bezig zijn, snel willen groeien en de energietransitie een stap verder willen brengen – tegen die ondernemers zeggen we: kom met ons kennismaken! En al die financiers die onze ambitie delen maar de puzzel niet gelegd krijgen – ook tegen hen zeggen we: kom met ons praten, misschien lukt het samen wel! En twijfel je nu nog steeds of je bij ons hoort, doe dan de Quickscan op deze website.

Voor ons gaat vanaf vandaag het spel op de wagen. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik vind het spannend om iets te gaan doen wat in Nederland nog niet bestaat. Maar voor de toekomst van onze economie wel van groot belang is. En gelukkig doe ik dat met veel getalenteerde collega’s en ambitieuze partners.

Geen woorden maar daden dus. Wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de energietransitie verviervoudigen. We willen bereiken dat jonge innovatieve bedrijven net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk; wat zou betekenen dat we het dubbel zo goed moeten gaan doen als nu. Dat zijn geen geringe ambities. En zo willen we dat ook.

Wij zijn Invest-NL, impact investors. Wij maken Nederland duurzamer en innovatiever. Wij maken morgen mogelijk.

Wouter Bos
CEO Invest-NL