Invest NL

Hoe Invest-NL kan bijdragen aan biodiversiteit

Biodiversiteit – alle levende organismen, systemen en hun interacties - vormt de basis van al het leven op aarde, en het behoud ervan is cruciaal voor de toekomst van onze samenleving en dus ook onze economie. Afgelopen jaar heeft Invest-NL een uitgebreide verkenning uitgevoerd om te onderzoeken welke rol wij kunnen spelen in de biodiversiteit transitie.

Biodiversiteit – alle levende organismen, systemen en hun interacties - vormt de basis van al het leven op aarde, en het behoud ervan is cruciaal voor de toekomst van onze samenleving en dus ook onze economie. Afgelopen jaar heeft Invest-NL een uitgebreide verkenning uitgevoerd om te onderzoeken welke rol wij kunnen spelen in de biodiversiteit transitie.

Deze verkenning omvat een gedetailleerde analyse van de uitdagingen die er liggen en de maatregelen die tot nu toe zijn genomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onder andere financiers, kennisinstellingen, ondernemers, NGO’s en overheidsinstellingen. 

In de verkenning wordt benadrukt hoe essentieel biodiversiteit is voor de stabiliteit van onze samenleving en economie. De afname van biodiversiteit vormt immers een directe bedreiging voor voedselzekerheid, klimaatadaptatie en onze gezondheid  

Het visiedocument is een samenvatting van de verkenning en de mogelijke rol die Invest-NL kan spelen in het financieren en ondersteunen van innovatie op dit onderwerp.  

Download visiedocument 'Visie op biodiversiteit'

Download verkenning 'Biodiversiteit Verkenningstraject impact verbreding Invest-NL'

Contact

Voor meer informatie of om bij te dragen aan dit initiatief, kun je contact opnemen met Nathan Buijs.

 

Nathan Buijs
Impact Engineer