Invest NL

Invest-NL investeert in SCW Systems voor verdere opschaling

Invest-NL stapt met een gecommitteerd bedrag van € 15 miljoen in als aandeelhouder van SCW Systems (‘SCW’). De innovatieve Nederlandse onderneming SCW ontwikkelt een tweetal technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie. Samen met SCW en de bestaande aandeelhouder PGGM ontstaat zo een sterk consortium om de revolutionaire technologieën op te schalen.

Invest-NL stapt met een gecommitteerd bedrag van € 15 miljoen in als aandeelhouder van SCW Systems (‘SCW’). De innovatieve Nederlandse onderneming SCW ontwikkelt een tweetal technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie. Samen met SCW en de bestaande aandeelhouder PGGM ontstaat zo een sterk consortium om de revolutionaire technologieën op te schalen.

SCW heeft het afgelopen decennium een innovatieve ‘Superkritisch Water Vergassing’ technologie ontwikkeld. Hierbij worden organische reststromen onder hoge temperatuur en grote druk omgezet in groene waterstof en groen gas – een duurzaam alternatief voor aardgas. Op de demolocatie bouwen SCW en haar partner Gasunie op dit moment een industriële installatie met een initiële capaciteit van 18,6 MW. Dit betreft ‘s werelds eerste superkritisch water vergassingsfabriek. De investering van Invest-NL maakt de weg vrij voor een verdere opschaling naar 100 MW.

Parrallel hieraan ontwikkelt SCW haar ‘CO2 CLEANUP’ proces. Hierbij wordt CO2 permanent vastgelegd en omgezet in nuttige grondstoffen, bijvoorbeeld als voor duurzaam cement. Op dit moment wordt dit procedé op bescheiden schaal getest. Bij een succesvolle pilot kan door deze investering direct worden doorgepakt naar een industriële demonstratiefabriek.

Het consortium van SCW, PGGM en Invest-NL heeft een concrete lange termijn strategie, welke door Gasunie wordt ondersteund. Doelstelling is om op termijn op verschillende locaties in Nederland een half miljard kuub groen gas  te produceren. Door de CO2 die bij het vergassingsproces vrijkomt, permanent vast te leggen in nuttige grondstoffen ontstaat voor het eerst een unieke keten: energie produceren uit rest- en afvalstromen en tegelijkertijd de opwarming van de aarde deels terug te draaien door CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

Gerard Essing - oprichter en CEO van SCW - kijkt dan ook uit naar de aanstaande samenwerking: “We zijn erg verheugd met het toetreden van Invest-NL als aandeelhouder. Invest-NL is bereid risico’s te nemen en investeert met een lange termijnvisie. Invest-NL is een kritische maar ook zeer constructieve partner gebleken tijdens het investeringsproces. Dit geeft vertrouwen voor ons lange termijn partnership.”

Wouter Bos – CEO van Invest-NL - ziet de investering perfect passen binnen de strategische doelen van Invest-NL:SCW is een innovatieve en kapitaalintensieve scale-up actief in de energie- en klimaattransitie. Met het oog op het hoge technologierisico in combinatie met de hoge kapitaalbehoefte kunnen wij hier een mooie additionele rol spelen aan reguliere investeerders.”

Invest-NL zal de komende jaren samen met de andere aandeelhouder PGGM een sterk consortium vormen. Sjoerd van Krimpen – Investment Director Infrastructuur van PGGM - ziet de participatie als een duidelijke toegevoegde waarde: De twee technologieën van SCW staan aan het startpunt van een grootschalige uitrol. Doordat Invest-NL in deze fase aan boord komt, onderscheidt het zich en is het daarmee een waardevolle strategisch partner. Het PGGM Private Equity team heeft zich in 2019 gecommitteerd aan SCW Systems vanwege de potentie van de nieuwe technologie voor de Nederlandse energietransitie. Dit past in onze strategie van duurzame waardecreatie waar financieel rendement gaat samenvallen met positieve maatschappelijke impact.

Naar website SCW Systems