Invest NL

Investeringsfondsen weten Dutch Future Fund goed te vinden

Eind 2020 introduceerde Invest-NL, samen met het Europees Investeringsfonds (een dochteronderneming van de Europese Investeringsbank), het Dutch Future Fund (DFF). Beide partijen investeerden € 150 miljoen in het fonds waardoor er € 300 miljoen beschikbaar kwam voor innovatieve Nederlandse groeibedrijven. Inmiddels zijn de eerste vijf durf- en groeikapitaalfondsen succesvol gefund door het DFF.

Eind 2020 introduceerde Invest-NL, samen met het Europees Investeringsfonds (een dochteronderneming van de Europese Investeringsbank), het Dutch Future Fund (DFF). Beide partijen investeerden € 150 miljoen in het fonds waardoor er € 300 miljoen beschikbaar kwam voor innovatieve Nederlandse groeibedrijven. Inmiddels zijn de eerste vijf durf- en groeikapitaalfondsen succesvol gefund door het DFF. Mede dankzij het commitment vanuit Invest-NL (€ 40 miljoen) hebben deze vijf fondsen gezamenlijk € 385 miljoen aan risicokapitaal kunnen ophalen. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat in Q1 2021 wederom een vergelijkbaar aantal fondsen financiering vanuit het DFF kan verwachten. De tot nu toe door het DFF gefinancierde durf- en groeikapitaalfondsen zijn actief in de sectoren Life Sciences & Health, Impact investing, ICT en Agri-food. De fondsen richten zich primair op innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven die klaar zijn om verder op te schalen.

Het versterken van de samenwerking met Europese instellingen en het beter toegankelijk maken van Europese investeringsgelden voor Nederlandse MKB-bedrijven is een van de redenen waarom Invest-NL werd opgericht. Ook tijdens hun kennismakingsgesprek op 18 februari jl. spraken Kris Peeters (de vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB)) en Invest-NL CEO Wouter Bos over hoe de EIB en Invest-NL samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld rondom het financieren van Nederlandse projecten op het gebied van ‘groen herstel uit de Covid 19 pandemie’, digitale innovatie en het versterken van circulaire economie met het oog op betere toegang tot kritische materialen.